«Skepsis til kutt i psykisk helse i Bø»

Leserinnlegg

Mental Helse Bø i Vesterålen er blitt kjent med at Bø kommune utreder kutt i form av en halv stilling i kommunens psykiatritjeneste. Dette stiller lokalforeningen seg svært uforstående og meget skeptisk til.

Et nytt kutt i tjenesten vil gjøre det enda vanskeligere å få gjennomført lavterskeltilbud til målgruppen innenfor rus og psykiatri. Det vil i stor grad stikke kjepper i hjulene for forebyggende arbeid. Ventetiden for nødvendige hjelp vil øke betraktelig. Vi vil påpeke at mange brukere av tjenesten ikke har tid å vente. Brekker man en arm, gipses den straks, ellers påføres pasienten ytterligere skade og lidelse. Slik er det som kjent også innen psykiatrisk helseproblematikk.

Ventetid på hjelp i psykiatritjenesten bør jo reduseres, som et forebyggende tiltak, ikke økes. I velferdskommunen Bø skal alle ha tilgang til gode helsetjenester, også psykiatripasienter. Mental Helse Bø i Vesterålen er bekymret over at så mange har mistet troen på at det er hjelp å få i det kommunale helsetilbudet. Lokalforeningen registre også at det i tillegg skal reduseres i DPS-tjenesten.

DPS i Vesterålen holdt stengt en uke sist jul. Mental Helse Bø kjenner til at DPS vil holde stengt en uke til påske og ytterligere to uker i sommer. Dermed vil DPS sine dører være lukket fire uker i år. Dette må Bø kommune ta høyde for. Et resultat av dette vil bli økt press på den kommunale helse- og psykiatritjeneste. Spesialisttjenesten avviser oftere, noe som medfører at fastlegene settes under enda større press. Det er ingen hemmelighet at behovet for hjelp i psykiske helsetjenester langt overskrider behandlingskapasiteten.

Ifølge Folkehelseinstituttet opplever rundt en tredel av befolkningen psykiske problemer i løpet av et år. Dette er statistikk Bø kommune ikke har råd til å overse. Ifølge lovverket har du krav på den helsehjelpen du trenger, enten i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten. Dette er store løfter, som ikke har sammenheng med kommunenes budsjetter. Dermed presses kommunene og spesialisthelsetjenesten til å tøye løftet om nødvendig helsehjelp. Dette bør Bø kommune ta grep i og etterspørre større statlige overføringer til helsevesenet.

For personer med milde og moderate vanskeligheter blir risikoen enda større for å havne i en karusell av avvisninger og henvisninger mellom fastlege, DPS, spesialisttjenester og kommunen. Dette kan ikke Bø kommune vedkjenne seg. Mental Helse Bø i Vesterålen ber kommunen vurdere nøye hvilken økonomisk og samfunnsnyttig gevinst som ligger i ytterligere kutt i psykiatritjenesten. Vi tror heller at økt satsing i tilbudene vil forebygge mange skuffelser og nederlag for pasienter i møte med en mer og mer avvisende psykiatritjeneste. Vi oppfordrer med dette Bø kommune til økt satsing og økt fokus på forebyggende arbeid innenfor psykisk helse.