«Støttekontakter – Meningsfull fritid for alle»

Leserinnlegg

Årsmøtet i NFU Sortland Lokallag vil uttale følgende angående støttekontakttjenesten i Sortland Kommune:

En støttekontakt hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Målet er å hjelpe personen som trenger støttekontakt, slik at han/hun kan bli mer trygg på seg selv, og klarer å takle ulike livssituasjoner bedre, og omgås andre mennesker i større grad. Støttekontakten er ikke en del av «hjemmetjenesten», men skal først og fremst kunne gi den som har behov for det en mer meningsfull fritid utenfor heimen. Det er noe å se fram til, noe å «støtte» seg på.

Støttekontakt er en individuell tjeneste. Du har din egen støttekontakt – som nettopp ikke er en del av de tjenestene du ellers mottar. Støttekontakten er den samme hele tiden – og ikke den som tilfeldigvis er ”på vakt” når du skal ut på en eller annen aktivitet

Sortland Lokallag i NFU ber kommunen om å sikre at støttekontaktordningen utvikles videre. Dette kan kommunen gjøre ved å arbeide med å rekruttere gode støttekontakter og ved å sørge for at de som kan ha behov for støttekontakt kan få det. Støttekontakten må også brukes til det den er ment for: å gi den enkelte en meningsfull fritid.

Behov for kompetanse på kost og ernæring i Sortland Kommune

Sortland kommunestyre har vedtatt å avslutte ordningen med ombæring av middag fra nyttår. De som har hatt dette tilbudet og andre som får behov for det skal nå få hjelp til handling av mat i butikken. Dette kan selvsagt være greit for mange, men Sortland NFU lokallag vil peke på behovet for at kommunen sikrer kompetansen i hjemmetjenestene på området kost og ernæring slik at alle får et godt og ernæringsmessig riktig kosthold. Særlig gjelder dette personer med utviklingshemming og for andre som kan ha utfordringer med å få tilstrekkelig ernæring eller som har særlige utfordringer i sitt kosthold som allergier, helseplager etc.

Kjempenhøy omsorgsboliger – Hva skjer?

Det politiske miljø og Sortland Kommune har i lang tid lovet en avklaring vedrørende den urimelige høye husleie for beboerne i Kjempenhøy. Forholdet har blitt tatt opp flere ganger av pårørende til beboerne, politisk og som innspill mot Sortland kommune.

Årsmøtet i NFU Sortland lokallag, krever at Sortland Kommune bidrar til å få akseptabelt nivå på husleia i omsorgsboligene i Kjempenhøy.