«Når sverting forkles som debatt»

Leserinnlegg

I et tilsvar til meg på VOL 30. mars bestrider Kåre Nordgård at han har sverta, hengt ut eller angrepet oppdrettsnæringa. Han har angivelig bare debattert.

Det står fast at Nordgård har stempla ledelsen i Eidsfjord Sjøfarm AS for å mangle folkeskikk og for å bruke rå pengemakt for å overkjøre alle andre interesser. Og det eine og aleine fordi selskapet har benytta seg av sin rett til å søke om dispensasjon fra en arealplan.

Hvis ikke Nordgård skjønner at dette er å ta mannen i stedet for ballen, synes han å trenge et grunnkurs i alminnelig debattkultur.

Når ledelsen i en bedrift beskyldes for å mangle folkeskikk, handler det ikke om å «belyse flere sider av en sak». Da handler det om sverting.

Nordgård later som om han sitter med en entydig fasit på hva som blir resultatet om det blir gitt tillatelse til etablering av de to oppdrettslokalitetene. Det er han ikke i nærheten av å gjøre.

Naturreservat

Naturreservatet på Gapøya ble oppretta i 1976 på grunn av at Statens reinforsøk hadde Svalbardrein der fra 1975 til 1977. Verneformålet er å bevare naturmiljøet på øya. En del sjøfugl (måser og skarv) har tilhold og hekker på øya. Det er fritidsboliger på øya.

At to omsøkte oppdrettslokaliteter i sjøen i god avstand fra øya vil føre til at naturreservatet «blir ødelagt», er det ingen grunnlag for å hevde.

Fiskefjord og fiskemottak

At Godfjorden og deler av Kvæfjorden «blir ubrukelig som fiskefjord», er fri fantasi. De to lokalitetene skal ikke plasseres inne i Godfjorden. De vil legge beslag på lite areal i forhold til det totale sjøarealet i området. Det er ingen holdepunkter for at det begrensede næringsfisket i området ikke vil kunne fortsette. Det samme gjelder for fritidsfisket.

Påstanden om at fiskemottaket i Bogen må legges ned, er også grunnlaus.

Beboere

Lokalitetene vil bli liggende i sjøen utenfor et område hvor det ikke er bolighus. Noen sjenanse for boliger eller fritidsboliger vil lokalitetene ikke representere.

Framtidsretta havbruk

Kåre Nordgård underskriver på vegne av noe som kaller seg «Folkeaksjonen for fremtidsrettet havbruk i Sør-Troms». Det er knapt noe framtidsretta over denne Facebook-gruppa. For den har i praksis ikke noe anna mål enn å få avvikla fiskeoppdrett som ei lønnsom distriktsnæring. Som ledd i det arbeidet skys åpenbart ikke noen midler. At det faktisk må skapes verdier i samfunnet, og at fiskeoppdrett er ei av næringene som virkelig bidrar til dette, ofrer man ikke en tanke.