«Sakte ødes kysten»

Leserinnlegg

Riksrevisjonen la i dag fram sin rapport om kvotesystemet, der de slår fast at fiskeriforvaltningen har brutt med helt grunnleggende premisser i Havressursloven. Paragraf 1 i Lov om forvaltning av marine ressurser (Havressursloven) slår utvetydig fast at fiskeriressursene skal forvaltes slik at det gir bosetting og arbeidsplasser i kystsamfunnene.

Forvaltningen har også brutt med Stortingets vedtatte prinsipper for fiskeriforvaltningen:

  • Det har vært en målsetning om spredt eierskap, og at fartøy med kvoter ikke skal konsentreres på få hender.
  • Det har vært en målsetning om at kun fiskere skal eie fartøy med kvoter.
  • Det har vært en målsetning om en variert flåtestruktur, med fartøy i mange ulike størrelser.
  • Det har vært et krav i Deltakerloven om at norske statsborgere skal være majoritetseiere i fartøy over 15 meter som driver kommersielt fiske.
  • Det har vært et prinsipp om at en kvote tilhører ett bestemt fartøy, og at kvoten bare kan fiskes med dette fartøyet.

På alle disse områdene har endringene i kvotesystemet utfordret prinsippene Stortinget har vedtatt.

Riksrevisjonen slår fast at det er alvorlig at endringene har gitt negative konsekvenser for mange kystsamfunn.

Alle vet nå det SV har sagt så lenge, nemlig at politiske vedtak om dispensasjoner, strukturkvoter, forskrifter osv. har dratt i helt motsatt retning: færre og større båter, med færre ansatte og mindre fisk landet. Helt siden (minst) Bondevik II har profittjaget styrt ressursforvaltningen, og nå har vi det også svart på hvitt fra Riksrevisjonen.

Løsningen for å ivareta lønnsomme fiskerier må prioritere bosetting og arbeidsplassser på kysten langt høyere. For at det skal kunne skje må kvotesystemet bygges om. De minste fartøyklassene leverer en langt større andel fersk fisk, og de fisker hele året. Kvaliteten er ofte langt høyere, og avkastningen per investerte krone er større. I tillegg har kystflåten langt mindre utslipp per kilo landet fisk.

I sum må dette bety at de minste båtene må få en større andel av kvotene. Dette kan løses ved å tilbakeføre kvotene til fellesskapet over en periode på femten-tjue år, for fortløpende å styrke de minste fartøyklassene, den såkalte kystflåten.

Dessverre er det ingen grunn til å tro at regjeringen og Frp vil la seg anfekte av Riksrevisjonens knusende rapport. For kystens folk er det bare en eneste ting å gjøre, og det er å fortsette protestene, og insistere på at Havressursloven og rettferdigheten må seire.