«Olje- og gassindustrien er viktig for Nord-Norge»

Leserinnlegg

Endringene regjeringen har foreslått i petroleumsskatten gjør det mulig for industrien å investere, men gjør samtidig mange av investeringene ulønnsomme. Med andre ord gir forslaget med den ene hånden, men tar med den andre. Dermed er vi like langt. Det setter arbeidsplasser og viktig verdiskaping for å trygge velferden, i spill. Vi ber regjering og Stortinget tilpasse de foreslått endringer i petroleumskatten, slik at forslaget og tiltakene gir mest mulig effekt for arbeidsplasser og verdiskaping i leverandørindustri, operatørselskaper og samfunnet.

Oppropet kommer fra et flertall av regionrådene i Nord Norge, LO og NHO i nord og næringsforeninger fra hele landsdelen.

Situasjonen med Covid-19 som nå næringen opplever rundt oss globalt, nasjonalt, og i lokale samfunn, er svært alvorlig og uoversiktlig, og det skaper utrygghet.

I tillegg blir situasjonen ytterligere forverret med en svært lav oljepris. Usikkerheten i markedet er mye sterkere enn ved tidligere kriser, og de langsiktige konsekvensene for aktivitetsnivå, verdiskaping og arbeidsplasser kan bli svært dramatiske.

Situasjonen med lavere aktivitetsnivå er spesielt alvorlig for leverandørindustrien i nord og maritim sektor, med fare for varig tap av arbeidsplasser, kapasitet og kompetanse.

Flere samfunn i nord berøres direkte av denne krisen og derfor er en målbevisst og rask handling fra myndighetene, i nært samarbeid med partene i arbeidslivet avgjørende.

- Petroleumsnæringen er viktig for hele landsdelen, nå må alle steiner snus for å holde hjulene i gang i næringsliv og samfunn i nord. Vi håper nå at Regjering og Stortinget vil lytte til ordførere, organisasjoner og ikke minst industriens vurderinger, slik at vi får tiltak som sikrer arbeidsplasser og bidrar til å holde hjulene i gang, sier Senterpartiets ordfører i Alstahaug Petter Talseth og Arbeiderpartiets ordfører i Hammerfest Marianne Sivertsen Næss.