«Bruk krisen til grønn omstart av Norge!»

Leserinnlegg

Behovet for statlige krisepakker til næringslivet som følge av koronapandemien er stort. Dessverre ser det ut til at regjeringen forspiller sin sjanse i revidert nasjonalbudsjett til å få til en grønn omstart av Norge. Regjeringen setter brorparten av pengene på å få oss tilbake til det som var normalen før krisen, med høyt utvinningstempo på norsk sokkel og rekordhøy luftfart. Vår normal før korona var en livsførsel som gjør at hvis alle skulle leve som oss, ville det krevd 3,6 jordkloder.

Denne «normalen» må samfunnet vårt omstilles bort fra. Tiltakene fra regjeringen må stimulere til den grønne omstillingen alle norske næringer må gjennom, hvis ikke risikerer vi enorme feilinvesteringer og sløsing med fellesskapets ressurser. Vanligvis handler budsjettprosesser om å kutte klokt. Denne gangen er det snudd på hodet, og statsrådene konkurrerer om bruke mest mulig penger. Da er det nedslående at det drypper så lite penger til de grønne omstillingsprosjektene. Nå blir det Stortingets oppgave å sikre grønn omstilling på vei mot en ny normal.