– Senterpartiets problem er samarbeidspartnerne

Leserinnlegg

Det er hyggelig at mitt innlegg om lavere flyavgifter har blitt lest av mange.

Fylkespolitiker-toppene fra Senterpartiet Haugan Schei, Rønning og Fagervik, påpeker på VOL.no 14. mai at de allerede har hatt dette standpunktet en stund.

Jeg kunne skrevet om at dette spørsmålet er mer omfattende enn om man er for eller mot flypassasjeravgiften, noe som fremkommer i et intervju jeg ga til Bladet Vesterålen. Men her vil vi sikkert klare å bli enige.

Hovedproblemet er derfor ikke SPs standpunkt i denne saken. Problemet er deres utvalgte partnere til regjeringssamarbeid.

Jeg tror tillit er helt sentralt i politikk. Da er det viktig at SP er ærlige om realitetene. De vil samarbeide med SV og AP. Det er lite som tilsier at de vil få gjennomslag for å senke flyavgiftene sammen med dem. Dersom de i tillegg blir avhengig av støtte i Stortinget fra MDG og Rødt etter valget i 2021, kan man ikke se bort fra at det går motsatt vei med flyavgiftene, at de skrus ytterligere opp.

Jeg skal være ærlig på at vi har spenninger også på høyresiden. Derfor vil jeg nå kjempe for at det største partiet på denne siden av skalaen skal ta et tydelig standpunkt i stortingsprogrammet for lavere avgifter på flytilbudet i nord. Det vil i så fall ha langt større muligheter til å bli en realitet for folk i Nord-Norge.

For vi har erfaring fra at SP samarbeider med venstresiden om samferdsel. Vi vet f.eks at andelen veiutbygging i Nord-Norge er doblet under denne regjeringen sammenlignet med perioden da SP satt i regjering.

Og siden SP-politikerne sitter med ansvaret for buss- og fergetilbudet i fylket, bør et første skritt for dem være å bevise at de kan levere på dette svært viktige samferdselstilbudet.