«Digital utfordring for å motvirke korona-konsekvensene»

Leserinnlegg

Kreative unge mennesker langs hele kyst-Norge er invitert til å delta i en 48 timers virtuell konkurranse kalt ‘North Atlantic Corona Challenge’ neste uke.

Konkurransen foregår online gjennom helgen fra 29. til 31. mai. Det ble åpnet for registrering onsdag 20. mai.

North Atlantic Corona Challenge er en lagkonkurranse med opptil fem personer pr lag, og deltakere fra Island, Grønland, Færøyene og Skottland foruten kyst-Norge. Oppgaven er å designe, teste og iverksette innovative ideer som kan redde liv, samfunn eller (lokal)økonomien både under og etter Covid-19-pandemien i vår nordatlantiske region med få folk og store avstander.

Unge mennesker i alderen 18-30 år som bor i regionen og har bakgrunn fra koding, datadesign, helsefaget, ingeniørfaget, entreprenørskap eller annet spennende er alle velkomne til å bli med.

Målet er å bringe fram ideer og løsninger som adresserer de mest presserende utfordringene coronakrisen gir oss, som for eksempel bekjempe ensomhet eller gjøre det enklere å teste mennesker for Covid-19 i mindre sentrale områder. Konkurransen fokuserer på tre spesifikke områder: Å redde liv, samfunn og økonomi. De tre beste forslagene på tvers av temaene vil vinne gode pengepremier.

Konkurransen arrangeres av Nordisk atlantsamarbeid (NORA) og Highlands and Islands Enterprise (HIE) i Skottland. Sammen jobber de for å støtte transnasjonalt samarbeid på tvers av havene i Nordatlanteren.

Øystein Andresen, rådgiver i NORA, sier:

«North Atlantic Corona Challenge er en god måte for NORA å få fram det beste i vår ungdom. De tynt befolkede områdene i Nordatlanteren er ikke unntatt fra krisen vi befinner oss i, selv om antallet smittede er relativt lavt. Vi ønsker å inspirere den unge generasjonen til å samarbeide for å bekjempe pandemien og dens konsekvenser».

Kateryna McKinnon, som er European Manager ved HIE, sier:

«Siden pandemiens utbrudd har det foregått mange slike virtuelle konkurranser i Europa, som har levert spennende innovasjoner. Denne er laget for den rurale Nordatlantere, og skal handle om vår regions forutsetninger. Dette er en god mulighet til å frembringe ideer og prototypeløsninger som kan videreutvikles til kommersielle produkter, men også til å redde liv. Vi ser fram til at våre kloke unge hoder i regionen kommer sammen digitalt og bruker deres ekspertise til å gjøre ideer til noe som kan utgjøre en forskjell i den nåværende pandemien».

Registreringen åpnet 20. mai og vil skje individuelt. Organisatorene vil hjelpe til med å sette sammen lag for de som ikke allerede har et.