«Skuffa over manglende vilje til å bygge hele landet»

Leserinnlegg

Stortinget stemte i dag, som varslet, ned forslag fra SVs Torgeir Knag Fylkesnes og FrPs Per Willy Amundsen om å be regjeringen igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen.

Bygging av jernbane i nord blir igjen avvist med ulne begrunnelser om behov for mer utredning. Bestillingen til Jernbanedirektoratet ved forrige utredning var formulert på en slik måte at svaret ble nei. I dag kunne Stortinget ha gjort en viktig prinsippavklaring om at man har til hensikt å realisere denne banen, dermed ville også bestillingen ha sett annerledes ut i neste runde. Det valgte flertallet i Stortinget, også flere representanter fra Nord-Norge å stemme imot.

Andre, og langt mindre framtidsretta prosjekter, som f.eks. ferjefri E39 har blitt nærmest ekspressbehandlet i Stortinget tidligere. Partier som i valgkamp etter valgkamp har reist på billedskjønne turneer i Nord-Norge og lovet om ikke gull så i alle fall en og annen grønn skog har sviktet landsdelen fullstendig. Vi har det travelt med å bygge landsdelen vår for framtida. Da trenger vi også representanter med mot, vilje og handlekraft til å bygge hele landet, uttaler Pettersen.

SV vil fortsette arbeidet med å få realisert Nord-Norgebanen så raskt som overhodet mulig, så håper vi at flere har mot til å være med på turen ved neste sving, avslutter Pettersen.