«Et bedre flytilbud etter pandemien»

Leserinnlegg

Det er avgjørende for nasjonal verdiskaping at vi snarest mulig får tilbake et godt og velfungerende flytilbud i Norge etter Covid-19 pandemien.

Mye henger bokstavelig talt i luften. Luftfartsbransjen ligger med brukket rygg og staten kjøper et minimum flytilbud akkurat nå. Fremtidens flytilbud for befolkning og næringsliv er høyst usikkert. Rammebetingelsene for luftfarten er en debatt Høyre er klar til å ta når situasjonen i luftfarten er mer avklart. Derfor fremstår det som ganske spesielt at partier på venstresiden nå, i denne spesielle situasjonen, foreskriver avgiftsøkninger på flyreiser og kutt på drift av flytilbudet som rett medisin.

Den politiske venstresiden mener at folk må fly enda mindre og vil øke avgiftene på unødige jobb og fritids-reiser fra de største byene, og vil kutte overføringa til Avinor.

Ja, i Norge flyr vi mye – mye mer enn gjennomsnittet. Men det er en grunn til det: Norge er langt og bredt, med enorme avstander. Det er hav og fjell, fjorder og vidder. Luftfarten binder landet vårt sammen.

Kortbanenettet i distriktene mater passasjer til flyplasser i større byer. Disse vil også bli rammet av økte flyavgifter. Norges møysommelige oppbygde flynett henger godt sammen.

«Unødige jobb og fritidsreiser» – hva er egentlig det? Er det pendlerne som jobber i oljebransjen, er det bygg- og anleggsbransjen, er det bedrifter i distriktene som ligger utenfor sentrale østlandsområdet?

Skal staten bestemme hvor ofte du bør besøke barnebarna eller reise på konserter? Dette er misforstått miljøpolitikk innpakket i sosialistisk tankegods.

Å begrense folks mobilitet ved å gjøre det dyrere å fly vil være å bygge ned landet. Flyene og luftfarten er bygget opp for å gi bosetting og aktivitet i hele landet. Dette må vi ikke tulle med.

I Høyre er vi teknologioptimister og tar miljø og klimautfordringene på alvor, derfor bør vi heller satse på ny teknologi for å få ned utslippene i luftfarten. Elektriske og hybride fly, lavforurensende drivstoff og innblanding av biodrivstoff er virkemidler vi bør bruke i stedet for avgiftsøkninger. Det vil kunne sikre et godt og miljøvennlig flytilbud og en lønnsom luftfartsbransje i framtiden, og som vil tjene befolkning og næringsliv i hele landet.