«Når kommer beklagelsen, ordfører Danielsen?»

Konklusjonen etter å ha fått svar fra ordfører Danielsen er at han skylder Øksnes Arbeiderparti en beklagelse.
Leserinnlegg

Undertegnede har gjennom leserbrev og grunngitt spørsmål bedt ordfører om å begrunne denne påstanden: «Når det gjelder bakgrunnen for at det i dag ikke er bygd lokaler til hjemmetjenesten samt omsorgsboliger så er dette et valg som er gjort av posisjonen i forrige periode»

Det har ordfører ikke gjort gjennom sitt svar, han kommenterer derimot mye vi hverken har spurt om eller hevdet. Vi skal la det ligge og konsentrere oss om det som var vårt enkle spørsmål. Påstanden slik den er sitert tilsier at Danielsen mener at vi kunne gjort noen valg som hadde medført at vi i dag allerede hadde hatt nye lokaler til hjemmetjenesten.

Dette stemmer ikke. Behovet fra hjemmetjenesten ble meldt for politisk hold i 2017. Nødvendige bevilgninger for oppstart ble bevilget samme år, og bevilgninger for bygging ble vedtatt i økonomiplaner fortløpende. Alle vedtak angående nye lokaler stilte et samlet kommunestyre seg bak forrige periode, og ut fra den informasjonen som undertegnede sitter inne med så satt Danielsen som representant i kommunestyret høsten 2015 til høsten 2019. Med andre ord har Danielsen vært med på å fatte de samme vedtak.

Ordfører har altså kommet med en påstand som er beviselig feil, og som dermed stiller folkevalgte i forrige periode i et dårlig lys. Vi forventer at ordfører kommer med en beklagelse og dementerer den siterte uttalelsen.