«Utfordring for eldre reisende med kollektiv transport i Nordland fylke»

Leserinnlegg

I flere artikler i Avisa Nordland (AN) og andre aviser i fylket den siste tiden, har Nordland fylkeskommune varslet om forandringer vedrørende betalingsform ved kjøp av billetter. I AN, onsdag 24. juni, siteres samferdselssjef Odd S Å Viseth; «Skal du reise med buss eller båt i Nordland, kan du ikke betale med kontanter. Digitale løsninger er enkelt og reduserer dessuten smittefaren». Reisende med buss i Nordland må benytte applikasjonen «Billett Nordland». Så lenge smittevernstiltakene i forbindelse med koronapandemien gjelder, kan ikke reisekort/verdikort kjøpes og brukes.

I AN mandag 29. juni, varsler fylkesråd for transport, Bent-Joacim Bentzen, at det vil bli flere billettkontroller på bussene.

Pensjonistforbundet Nordland har mottatt flere henvendelser fra våre medlemmer som er ganske fortørnet over den vendingen som denne saken har tatt. Mange av våre medlemmer eier verken nettbrett eller smarttelefon, eller har ikke digital kompetanse nok til å benytte seg av denne applikasjonen. Pensjonistforbundet Nordland vil på det sterkeste råde Nordland fylkeskommune å sørge for at den gamle «gode» ordningen med reisekort/verdikort videreføres enda en tid, slik at eldre som ikke har digitale ferdigheter eller har det riktige utstyret, kan reise trygt uten å frykte at de blir tatt for «billettsniking» på bussen eller på hurtigbåten.

Vi forstår at tiltakene gjelder midlertidig mens smittevernstiltakene i forbindelse med koronapandemien gjelder, og at man skal gå tilbake til gammel ordning så snart det lar seg gjøre.