«Uten lærlinger stopper Norge og Nord-Norge»

Leserinnlegg

Det er helt sant. Vi trenger lærlingene. Når landet skal gjenoppbygges etter koronakrisen må vi ikke sette oss i en situasjon hvor vi mangler gode håndverkere.

De nordnorske kommunene og fylkeskommunene må bruke innkjøpsmakten sin

Løsningen er egentlig ganske enkel. Det viktigste for bedriftene når de skal ta inn lærlinger er at det er nok jobb. Her i nord sitter kommunene og fylkeskommunene med nøkkelen. De må bruke innkjøpsmakten og starte alle nødvendige byggeprosjekter.

Ifølge NHOs siste medlemsundersøkelse fra 24. juni svarte 29 prosent av alle bedriftene at de kommer til å ta inn færre lærlinger i år enn de gjorde i fjor. Ser vi litt nærmere på tallene svarer 21 prosent av medlemsbedrifter i Byggenæringens Landsforening (BNL) at de tar inn færre og 41 prosent av Nelfo sine medlemmer det samme. Det er høye tall og hvis dette blir resultatet vil vi mangle mange håndverkere om to år. Det bekymrer oss.

Trenger fagfolk

Selv om mange bedrifter går usikre tider i møte, har ikke behovet for flinke folk forsvunnet. Ser vi på NHOs kompetansebarometer svarer 52 prosent av bedriftene at de har behov for kompetanse innen håndverksfag de neste fem årene og 45 prosent har behov for folk med utdannelse innen ingeniør eller tekniske fag. Med andre ord skrek bransjen etter gode folk før koronakrisen rammet oss. Det er ingenting som tyder på at dette endrer seg etter koronakrisen, snarere tvert imot.

En varslet krise

Menon Economics prognose over utviklingen innen bygg- og anleggsinvesteringer i fra slutten av mai, tegner et bilde av en krise som kommer. Våre bransjer er ikke de som blir rammet først. Det har frisører, hoteller, restauranter og mange som jobber innen oljebransjen så alt for godt kjent på kroppen.

Menons rapport forteller oss at koronakrisen først vil ramme byggebransjen mot slutten av året eller til neste år hvis vi ikke tar grep nå. Investeringsnedgangen er anslått til å bli på mellom 100 og 140 milliarder kroner de neste to årene.

Nok oppdrag viktigst

Det er derfor vi har argumentert for at krisepakker også må rettes inn mot denne bransjen, selv om det ikke er her det brenner mest nå. Vi har en mulighet til å gjøre nedturen litt mindre, og den muligheten må vi benytte oss av.

Skal bedriftene kunne ta inn lærlinger må de være trygge på at de har jobb å tilby og at de kan ta vare på lærlingene på en skikkelig måte. At så mange som 1 av 3 bedrifter svarer at de vil ta inn færre lærlinger er derfor et frempek på hva som vil komme hvis vi ikke tar grep.

Vi ba om øremerkede midler til kommunene slik at vi var sikre på at pengene gikk til byggeprosjekter, og fikk 2,5 milliarder kroner til vedlikehold og rehabilitering i kommuner. Det er bedre enn ingen ting, men langt ifra nok. Det beste kommunene nå kan gjøre er å få disse pengene raskt ut i arbeid.

Koronatilskudd for lærlinger

Det er også positivt at lærlingetilskuddet er økt, både gjennom de siste årene, men også i regjeringens krisepakke. MEN det bedriftene trenger i tillegg er et midlertidig opplæringstilskudd knyttet til lærlinger som går direkte til bedriftene. Det tror vi vil være en gulrot slik at flere bedrifter vil ta inn lærlinger. Et slikt tiltak vil også hindre arbeidsledighet blant unge. Vi er særlig bekymret for at denne ledigheten skal bite seg fast slik at flere blir stående utenfor.