«Skal Risøyhamn Legekontor slankes til nedleggelse»

Leserinnlegg

I Risøyhamn har vi et flott legesenter. Det har vært godt arbeidsmiljø, dyktige ansatte og svært lite fravær.

Da fylkestinget vedtok nedlegging av en rekke tannlegekontorer var det mange kommuner som kjempet i mot og faktisk vant. Her i Andøy var motstanden fra administrasjonen minimal. En fikk inntrykk at nedleggelsen var ønsket. Helt i orden å sende pasientene fra søndre del av Andøy milevis til Andenes med arbeidsfravær og kostnader for å reparere tennene.

Følgende ser vi nå månedsvis etter nedleggelsen. Andøyværingene henvises til Sortland hos de private tannlegene.

De som har noen år på baken ante at mer er på gang. Og ganske riktig, antakelsen bekreftes. En halv stilling på forkontoret skal vekk. Høres ikke så viktig ut, men bemanningen er fra før marginal. Det blir med en gang en vanskeligere situasjon. Færre til å betjene telefonen, utføre blodprøver. hørseltester og betydelig verre med ferieavvikling. Det er også en beredskaps del i stillingen, betjene pasienter som kommer kritisk syke. Man får en får mistanke at også legepasientene på sikt også skal ut landeveien til Andenes.

I første omgang kan konsekvensen kan bli stengt legekontor flere dager i uken og ventetid. Til slutt kommer nedleggelsen.

Det blir ille når en får høre at stillingen fjernes for å oppnå en ny 100 % stilling på Andenes i administrasjonen.

Andøy Kommune kan begynne å se på om alle stillingene på Rådhuset står i forhold til den store fraflyttingen.

Vi trenger flere folk i den spisse enden som stikker, tester og behandler der hvor folk bor. Ikke enda flere byråkrater.

Andøy Kommune sliter med stor fraflytting. Hvor attraktivt blir det å flytte hit med utålelige avstander til helsetjenester. Vi trenger ikke mer sentralisering. Kommunegrensen går fortsatt ved Forfjordelva.