«Senterpartiet «sjørøver» kystbefolkningen i Nordland»

Leserinnlegg

I fylkets aviser skylder Senterpartiets Siv Mossleth igjen på regjeringen for at Sp har rasert båt og fergetilbudet i fylket, - og håper å slippe unna med det. Senterpartiet har i årevis hatt fylkesråden for samferdsel, er arkitektene bak nytt «båt og fergekart» i Nordland, og gjennomført massive rutekutt og prisøkninger. Kutte lokalt og klage sentralt er visst kommunikasjonsstrategien.

Dobbeltkommunikasjonen fra Senterpartiet og Mossleth er imidlertid avslørende og ganske så nærpopulistisk. Spesielt når man kjenner til prioritering av både nye bybusser og fylkeshus i Bodø – som Sp normalt ville omtalt som sentralisering.

Allerede i 2015 kuttet altså de rødgrønne og Sp i Nordland i båt og fergeruter - for å spare, men «glemte» visst at mellom 2015-2017 ble fylkene kompensert for faktiske utgifter til drift av båt og ferger. Kun staten sparte altså noe på disse kuttene. Siden da har kystbefolkningen i Nordland jevnlig blitt sjørøvet av Sp med nye «båt og fergekart».

Før den rødgrønne regjeringen i 2010, med samferdselsminister fra Sp, overførte ansvaret for regionale fergeruter til fylkene- var det ett felles pris og ferjeregulativ for hele landet. Vi i Høyre mener erfaringene nå viser at det ville vært mer ryddig med ett felles pris- og rabattsystem for alle ferjene i hele Norge – da ville vi unngått de kuttene og prisøkningene som Senterpartiet og de rødgrønne kumpanene i Nordland har satt i verk.

Nordland fylke er ikke tvunget til å øke fergetakstene eller kutte i båt og fergetilbudet pga kutt i overføringene fra staten. Fylkesøkonomien er meget god. Nordland går med store overskudd og har fått langt større overføringer enn beregnet i egen økonomiplan. For 2020 er overføringene hele 434 millioner høyere enn beregnet.

Staten kan ikke overprøve fylkenes vedtak og ansvar de har fått gjennom kommuneloven til å forvalte båt og fergetilbudet, men dette handler også om kystbefolkningens behov for et anstendig prisnivå og et ferge og samferdselstilbud som kan bidra til vekst og bosetting langs kysten vår. Da bør vi vurdere om fylkene bør fortsette å ha dette ansvaret. Å skylde på regjeringen er en lite konstruktiv tilnærming fra Senterpartiet`s Mossleth, spesielt når fakta viser at det er Sp selv som sentraliserer samferdselstilbudet i Nordland. Høyre på fylkesnivå har alltid klart å prioritert et anstendig båt og fergetilbud i sine budsjetter, mens Sp altså ikke klarer det samme.

Når de rødgrønne partiene i Nordland- og rundt i alle de rødgrønne fylkene, ikke tar ansvaret -bør kanskje staten kanskje ta tilbake ansvaret for et anstendig tilbud og prisnivå på båt og fergetilbudet i Nordland - og i Norge? Senterpartiet har frarøvet Nordland mange lokale samferdselstilbud de senere årene, og har seilt under falskt «sjørøverflagg», kanskje bare for å kunne klage på regjeringen sentralt?- det er absolutte fakta alle kan undersøke selv!


Senterpartiet: – Ingen grunn til at kystfolket skal ta regningen

Høye fergepriser har vært et tema for debatt i sommer. Senterpartiet skjønner godt at folk reagerer, og mener regjeringen har skylden.