«Fornyet usikkerhet, men regjeringen tar grep»

Leserinnlegg

Den gradvise åpningen av landet, med færre restriksjoner, færre smitteverntiltak og økt aktivitet, har gitt resultater. På godt og vondt. For mange i reiselivsnæringen har sommeren vært god, men ferske smitteutbrudd og innstramminger gjør fremtiden usikker for reiselivet og flere andre næringer. – Vi merker at positiviteten i sommer nå beveger seg over til usikkerhet, sier Daniel Ø. Helgesen, advokat og rådgiver i NHO Nordland.

NHOs ferske medlemsundersøkelse viser at det kan bli en vanskelig tid fremover for mange bedrifter. Færre bedrifter har likviditetsutfordringer, men konkursspøkelset henger over urovekkende mange.

- Det har vært gledelig å se hvor mange som har besøkt Nordland og sett fylket vårt på sitt beste i sommer. Nå merker vi imidlertid at aktiviteten avtar og samtidig også positiviteten, sier Helgesen.

- Vi er på langt nær tilbake til tilstandene fra mars og april, men 15% av Nordlandsbedriftene i vår undersøkelse sier at konkursfaren er reell. Det viser alvoret, fortsetter seniorrådgiver Anders Paulsen, og legger til at så mange som 1 av 10 bedrifter allerede har sagt opp ansatte, og enda flere planlegger oppsigelser.

Regjeringens tiltak for bedriftene har i stor grad virket, men det er på tide å gå fra generelle tiltak, til mer målrettede ordninger mot enkeltbransjer.

- Når det går bedre i noen bransjer, forsvinner også behovene for tiltak der. Derfor må vi målrette ordningene mot de næringene som fortsatt sliter, og som ikke ser lys i tunellen helt enda, sier Helgesen.

- Akkurat nå er reiselivsnæringen i en spesiell situasjon med usikre utsikter, men ordrereservene i både industrien og byggenæringen blir stadig mindre. Om disse næringene får større utfordringer vil det kunne få store konsekvenser, sier Paulsen, og legger til at krisen er langt fra over.

NHO er svært fornøyde med at regjeringen tar grep og utvider permitteringsordningen fra 26 til 52 uker. Utvidelsen av permitteringsperioden vil gi etterlengtet ro for både bedriftene og de ansatte når høsten kommer:

- Vi er veldig godt fornøyde med at regjeringen nå sørger for at bedriftene kan holde på de ansatte og deres kompetanse en stund til, sier Helgesen.

- For de ansatte gir det også ro å vite at de ikke blir sendt ut i et jobbmarked som for mange vil være svært usikker, fortsetter Paulsen.

Forlenget arbeidsgiverperiode

Etter koronakrisens utbrudd ble arbeidsgiverperioden kuttet fra femten til to dager. Regjeringen varslet i dag at de innfører en ny arbeidsgiverperiode på fem dager for de som er permittert i mer enn 30 uker.

- At regjeringen innfører ny femdagers arbeidsgiverperiode etter 30 uker kan være med på å sikre at bedriftene vurderer fortsatt permittering som riktig virkemiddel, og på den måten hindrer at ordningen blir misbrukt, sier Helgesen.

- Vi har forståelse for at regjeringen også stiller krav, fortsetter Paulsen, og avslutter med at det viktige er at de ansatte og bedriftene gis pusterom til å håndtere de utfordringen de står over.

Undersøkelsen blant Nordlandsbedriftene viser følgende:

 • Nordlandsbedriftene gjenspeiler i stor grad bedriftene nasjonalt.
 • 44% av Nordlandsbedrifter har merket redusert etterspørsel og kanselleringer de siste 4 ukene. Det er tilsvarende som i uke 26.
 • Under 5 av 10 Nordlandsbedrifter har fått varsel om forsinkelser eller kanselleringer fra sine leverandører. Det er tilsvarende som i uke 26.
 • 57% av Nordlandsbedriftene har de siste 4 ukene hatt lik eller høyere omsetning enn på samme tid i fjor. Opp fra 53% i uke 26.
 • 19% av bedriftene har de siste 4 ukene hatt 25% eller lavere omsetning sammenlignet med samme tid i fjor. Ned fra 27% i uke 26
 • 9% Nordlandsbedrifter har gjennomført oppsigelser på grunn av koronaviruset. Det er opp fra 8% i uke 23. Det nasjonale gjennomsnittet er 9%
 • 19% av Nordlandsbedriftene har planer om oppsigelser på grunn av koronaviruset. Det er opp fra 15% i uke 26.
 • 11% av Nordlandsbedriftene har likviditetsproblemer. Det er en nedgang fra 17% i uke 26
 • 15% av Nordlandsbedriftene vurderer det som en reell risiko at de vil gå konkurs som følge av koronaviruset. Tilsvarende som i uke 26.
 • 51% av Nordlandsbedriftene har lavere ordrereserve enn ved samme måned i fjor.
 • 43% av Nordlandsbedriftene sier smittevernreglene fører til at bedriften taper omsetning sammenliknet med en normalsituasjon.

· Undersøkelsen er gjennomført 12. og 13. august. 3174 bedrifter har svart på landsbasis, og 151 i Nordland (det er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet).