Rekordmange består videregående

Leserinnlegg

72,4 prosent av Nordlandsungdommen som begynte i videregående opplæring høsten 2013, fullførte og bestod i løpet fem eller seks år. Dette er en rekordstor andel i fylket. Samtidig er fylkesrådet bekymret for de unge som hverken er i jobb eller utdanning. I Nordland utgjør denne gruppen i underkant av ti prosent av alle i aldersgruppen 20–25 år.

Det første kullet i Kunnskapsløftet fra 2006 hadde gjennomføringsandel på 65 prosent. Etter det har Nordland hatt framgang for hvert kull. Dette innebærer at det var om lag 250 flere ungdommer som gjennomførte og bestod i 2013-kullet enn i 2006-kullet.

Kjempefornøyd med framgangen

- Vi har satt oss mål om at alle elever og lærlinger skal fullføre og bestå, og det gjøres en stor jobb for å nå dette målet. Jeg er kjempefornøyd med framgangen vi har sett de siste åra, og spesielt fornøyd er jeg med framgangen for yrkesfag. Dette har vi satset tungt på gjennom Nordlandsmodellen, der læreplassgarantien gir også resultater, uttaler fylkesråd for utdanning og kompetanse, Hild-Marit Olsen (Ap).

- Det at flere gjennomfører, viser at skolene nå lykkes bedre med å motivere elevene med god undervisning, god oppfølging av den enkelte og et trygt og godt læringsmiljø.

Bekymret for utenforskap

På tross av at flere består videregående utdanning, er det også utfordringer

- Gruppa som særlig skaper bekymring hos meg, er de ungdommene som har droppa ut uten å fullføre og som heller ikke er i arbeid. Noen av disse kan være uten arbeid tilfeldig, mens andre kan ha store vanskeligheter med å få innpass i arbeidslivet, for eksempel på grunn av manglende kompetanse.

Ferske tall fra Utdanningsdirektoratet viser at Nordland har i underkant av 10 prosent av ungdom i aldersgruppa 20–25 år som ikke har fullført og bestått videregående opplæring og som heller ikke er i arbeid. Denne gruppa omtales ofte som NEET: Not in Education, Employment or Training.

Nordland trenger alle hender og hoder

- Vi mangler arbeidskraft i fylket, og vi trenger å få så mange som mulig kvalifisert til arbeidslivet. Ikke minst er det viktig for hver enkelt ungdom at de ikke blir varig utenfor arbeid Fullført videregående opplæring er nøkkelen for å unngå utenforskap. Derfor introduserer vi nå et undervisningstilbud rettet mot de som mangler ett eller flere fag for å bli ferdig med videregående opplæring.

- Dette er en gyllen anledning for flere til å få dokumentasjon på fullført videregående opplæring, sier Hild-Marit Olsen