Jarle Meløy – en påle for positiv utvikling

En kulturdelegasjon fra Island og Irland besøkte Vesterålen i 2006 for å utvikle et samarbeid. Jarle Meløy orienterer engasjert om Nyksund. 

Leserinnlegg

Det var en inspirasjon å ha Jarle Meløy som politisk leder. Han benyttet ofte ordet «samfunnsaktiv» for å gi retning til utvikling innen skolesektoren, men Jarle var også samfunnsaktiv som menneske. Som leder av Vesterålen regionråd i 11 år var han nærværende i hele det brede spekteret av samarbeidsområder. Politisk strategiutvikling og aksjonering, utviklingsinnsats innen fiskeri, kultur, reiseliv og andre innsatsområder.

Bredden i Jarles engasjement og kunnskap var viktig da regionalt samarbeid ble trappet opp gjennom regionrådet. Han var seg bevisst hvordan slike organisasjoner kunne bli verksteder for politikk og regional innovasjon. Han var også en av dem som så hvordan slikt samarbeid kan tjene som en styrke for periferien i forholdet mellom sentrum og periferi, men også som bindeledd mellom sentrum og periferi.

Bredden i engasjementet bidro til å strekke regional- og distriktspolitisk innsats inn på helt nye områder, som kultur.

Han sto som leder av regionrådet sentralt for å få i gang Kultursamarbeidet i Vesterålen. Utviklingsorientert som han var, hadde han et brennende ønske om få til et forpliktende samarbeid mellom kommunene på kulturområdet. Han så for seg et godt, utbygd sekretariat, en «knyttneve» som han kalte det, der aktiviteten og utviklingen kom lokalsamfunn og kommuner til gode.

Da Kultursamarbeidet i Vesterålen kom i gang som et forsøk, la han stor politisk tyngde i at forsøket ikke skulle bli et tidsbegrenset prosjekt, men en fast ordning. Slik ble det. I høst fyller Kultursamarbeidet 37 år!

Jarle fulgte nøye med og deltok blant annet som mannskap fra Øksnes i det store, regionale golfstrømprosjektet som startet ved tusenårsskiftet. Der kalte han seg for "skodd’los", en som søker å finne veien frem i nytt farvann når skodda ligger der, slik som regionalt samarbeid også kan være.

Jarle vil bli stående som en påle for positiv utvikling gjennom samspill og samarbeid både i Øksnes og i Vesterålen. Vi er mange som savner han.