«Spør mer!»

Kamilla Fossem 

Leserinnlegg

Lørdag 10. oktober. En helt vanlig lørdag. Og også verdensdagen for psykisk helse. I år er tema og motto: spør mer. På hjemmesidene står det: Sammen skaper vi mer åpenhet rundt psykisk helse.

De siste årene opplever jeg at det har blitt mer åpenhet rundt psykisk helse, at flere som har det vanskelig er åpne om det og at det snakkes mer om både å ha det vanskelig og prosessen med å få det bedre. Jeg har selv vært, og er, i en prosess med å få det bedre. En del av prosessen har vært nettopp det å være åpen om hvordan jeg har det, å være ærlig med meg selv og de rundt. En annen del som ble terapeutisk for meg var å skrive dagbok. En av de første tingene jeg skrev var:

Onsdag 29.5.19: «Jeg tenker på 10-åringen Kamilla. Den lille lyshåra jenta som gikk rundt med masse spørsmål som ingen svarte på. Den lille jenta som ingen tok seg tid til å snakke med. De hadde vel nok med seg selv. Jeg tenker på 12-åringen Kamilla. Den lille lyshåra jenta som gikk rundt og bar på så mye sorg og smerte allerede så tidlig i livet. Som ikke hadde noen å dele følelsene med. Som måtte bære på alt det alene. Ingen voksne spurte eller gjorde noe. Ingen turte. De var for feige til å tørre. Men den lille jenta måtte være tøff. Helt alene».

Jeg skriver dette fordi jeg tenker på alle de som nå går rundt og har det vanskelig. Som bærer på de tunge tingene, og som kanskje ikke har noen å snakke med. Eller det er ingen som spør. Jeg støtter verdensdagen i det å spørre mer. Fordi sorger og vanskeligheter blir lettere av å deles. Fordi det er vanskelig å snakke om ting, men det er betydelig mer vanskelig å ikke snakke om det. Fordi alle mennesker ønsker å bli sett, å bli hørt. Fordi vi alle kan være med å bryte tabuer. Fordi det å være sårbar ikke er å være svak, det er å være sterk. Fordi man av og til trenger hjelp til å se seg selv, sin styrke, sin verdi og å se mening. Fordi sammen er vi sterke. Fordi hvis du åpner deg gir du de rundt deg mulighet til å hjelpe. Fordi hvis du åpner deg gir du de rundt deg mulighet til å åpne seg. Fordi sammen kan vi være hverandres største heiagjeng.

Meg gikk det bra med. Går det bra med. Selv om livet alltid vil være opp og ned, men det handler om å ha verktøy til å takle det. Ikke alle har disse verktøyene. Spør mer. Du kan være den ene personen som gir et annet menneske verktøy til å takle livet. Du kan være den ene personen som gir et annet menneske verktøy til å se seg selv, sin styrke, verdi og mening. Spør mer.