«Tidsmåling = tidsstyring»

Leserinnlegg

I et leserinnlegg før helgen tar Margareth Bentzen (Ap) og Stig Sørmo (Sp) til orde for Tidsmåling i hjemmetjenesten. De hevder at tidsmåling ikke er «klokkeomsorg», noe vi vet at mange ansatte og pårørende er uenige med dem i.

Arbeiderpartiets representant burde tatt seg tid til å sjekke ut hva hennes eget parti mener om saken nasjonalt. Om ikke annet, så kunne hun tatt en telefon til sine politiske kollegaer i nabokommunen som opptrer tydelig i saken.

Fagforbundet er opptatt av at vi skal ha en tillitsbasert styring og ledelse, og vi er overbevist om at man kommer lengre med å spille på lag med de ansatte i stedet for å jobbe i mot dem.

Bentzen og Sørmo skriver videre i innlegget sitt at de ser positivt på tidsmåling blant annet for å finne ut hvordan tiden fordeler seg mellom transporttid ut til brukerne og andre tjenester.
Alle bilene til hjemmetjenesten er i dag utstyrt med teknologi som viser hvor hver enkelt er til en hver tid og når de stopper og hvor lenge bilen står i ro. Ut i fra dette kan man lese ut en hel del om transporttid.

I leserinnlegget skriver de at de har registrert at det har vært et betydelig overforbruk i tjenesten, og at hjemmetjenesten stadig har fått flere og tyngre oppgaver. Da er ikke tidsstyring og enda mer rapportering og byråkrati svaret. Vi trenger mindre av det og mer omsorg.

Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre sa det så godt:
«Jeg møter altfor mange fagfolk i offentlig sektor som ikke synes de får gjort jobben sin skikkelig. De er tvunget inn i en arbeidshverdag hvor de måles i detalj på produksjon, ikke på hvordan de hjelper andre mennesker.

Utallige studier viser at vi jobber bedre jo mer tillit vi blir vist.
Vi registrerer at flertallet i Helse og Omsorg vil noe annet, og det er greit.

Vit bare at det er mange ansatte og pårørende som ikke er enige med dere i dette.

Tidsmåling = tidsstyring, uansett hvordan dere snur og vender på det.