«Jarle Andreas Meløy – til minne»

Leserinnlegg

Det er den draumen me ber på
At noko vedunderleg skal skje,
At det må skje –
At tidi skal opna seg
At hjarta skal opna seg
At dører skal opna seg
At berget skal opna seg
At kjeldor skal springa –
At draumen skal opna seg,
At me ei morgonstund skal glida inn
På ein våg me ikkje har visst um.

(Olav H.Hauge)

Jarle Meløy gikk nylig bort etter et kort sykeleie. Det er mange som i minneord har takket Jarle for alt han sto for både når det gjelder skoleutvikling, samfunnsutvikling og kulturengasjement. Øksnes Arbeiderparti vil i tillegg takke for den kraften han var lokalpolitisk gjennom mange år som samfunnsaktør og samfunnsinnovatør. Om prosesser gikk seint var hans mantra at det var bedre å be om tilgivelse enn tillatelse.

Jarles drøm og mål var det sosialdemokratiske samfunnet. Et samfunn der folket i fellesskap jobber mot noe større enn seg selv. Et samfunn der ordskiftet kan være heftig og med høy temperatur, men likevel respektfullt. Et samfunn som ivaretar mennesket fra vugge til grav. Et samfunn hvor hele landet er menneskenes hjem, og at politikken måtte utmeisles deretter. Det var drømmen han bar på, og som han i liv og virke jobbet mot.

Jarle var lojal mot partiet, men ikke redd for å si sin mening om det var ting han var uenig i. Å forlate partiet var helt utenkelig for ham. Indre stridigheter måtte løses internt. Politisk sto han på venstresida, men valgte likevel ikke å gå over til SF slik flere andre partimedlemmer gjorde. Under de heftige diskusjonene i forbindelse med en eventuell søknad om medlemskap i EEC, betegnet han på et møte i Nordland Arbeiderparti Romatraktaten som antisosialistisk. Og når moderpartiet i de seinere årene viste sendrektighet og manglende forståelse i saker som betydde mye for landsdelen, som for eksempel holdning til oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen og nedlegging av flystasjonen på Andøya, var hans kommentar: «Æ e Vesterålens eldste AUF´er! Æ e enig med ungdommen!»

Jarle Meløy hadde et stort politisk engasjement, og var medlem i Arbeiderpartiet i over 60 år. Han ble valgt som formann første gang i 1964, og takket av som leder for partiet for siste gang i år 2000. Han hadde en rekke verv i partiet utover det, og representerte det også i kommunestyre, formannskap samt komiteer og utvalg. Han var en bauta også i det regionale samarbeidet, hvor han satt som leder i Vesterålen regionråd i 12 år. Han var aktiv i partiet i alle sine år, og stilte senest opp på stand for Øksnes Arbeiderparti ved valget i fjor høst.

Jarles glødende politiske engasjement vil bli husket og snakket om lenge i Øksnes Arbeiderparti. Vi har lært mye av hans ofte lange historiske fortellinger når en sak skulle debatteres, og enda mer av hans klokketro på lojalitet og engasjement.