«På nyåret kommer flyktningene fra Hellas»

Leserinnlegg

Etter press fra norske myndigheter har nå greske myndigheter sendt den første listen over asylsøkerne som er aktuelle for å komme til Norge. Når de avtalte 50 personene har kommet, har Norge avhjulpet Hellas og andre middelhavsland med mottak av nærmere 2600 personer de siste årene.

De nye aktuelle asylsøkerne fra Hellas, kommer til Norge så raskt som praktisk mulig. Greske myndigheter har hele tiden hatt forståelse for Norges ønske, men har hatt utfordringer både knyttet til pandemien og koordinering av relokalisering til mange europeiske land samtidig.

Vi må være trygge på at de som kommer til Norge har høy sannsynlighet for å bli innvilget opphold.

Samtidig må vi være sikre på at de ikke utgjør en sikkerhetsmessig utfordring for Norge. Dette er det bred enighet om på Stortinget. Derfor tar en slik screening-prosess og kontroll også litt tid. Korona-situasjonen gjør også at det vil ta tid før noen kan forlate Hellas.

Alt tyder nå på at en overføring til Norge av de aktuelle asylsøkerne skal kunne skje i månedsskiftet januar/februar. Gjennom media og fra enkeltpersoner kan man få inntrykk av at regjeringen ikke gjør nok for å innfri løftene. Det blir fremstilt som det nærmest er bare å reise ned og hente dem. Slik er det naturligvis ikke. Vi må prioritere dem med beskyttelsesbehov. Andre land har også slike krav.

Dette er ikke første gang Norge bistår Hellas. Norge deltok i EUs relokaliseringsprogram i 2015-2016 der vi relokaliserte 1509 asylsøkere fra Italia og Hellas, til Norge. Det var kun EU-landene Irland og Malta som tok imot like mange asylsøkere. Norge bidro også i en ad hoc-relokalisering fra Malta sommeren 2018. Siden 2017 har Norge også mottatt rundt 970 personer der asylsøknaden skulle vært behandlet i Hellas.

Vi har i denne perioden også tatt imot 24 enslige mindreårige asylsøkere fra Hellas. Disse er nå vel på plass i kommuner rundt om i Norge, og kommune-Norge har varslet at de står klar til å ta imot dem som nå kommer fra Hellas på nyåret. Det lover bra for en tett og god oppfølging og integrering.