«Meningsløst strengt»

Leserinnlegg

De siste oppdateringene vedrørende smittevernforskrifter oppleves som ganske så inkonsekvente. Etter hardt press fra utebransjen, åpnes det nå for at skjenkestedene kan holdes åpne. Samtidig er det kun tillatt med 10 deltakere ved et "arrangement", bortsett fra hvis stedet har fastmonterte seter, da er det tillatt med 200 deltakere. Det er presisert at benker ikke er å regne som fastmonterte seter. Det er vel heller ikke utestedenes sitteplasser?

Dette er IKKE kritikk av at utesteder får åpne igjen. Men hva med alle oss som sakner å møtes til blant annet gudstjenester i våre kirker? Der har vi bare lov å være 10 personer, etter som de fleste kirker/ gudshus har benker. Vi synes det er meningsløst strengt at kirker og andre forsamlingslokaler med fastmonterte benker skal bedømmes på samme måte som lokaler med løse stoler.

I for eksempel Hadsel kirke har annenhver benkerad blitt fysisk sperret tidligere under pandemien. Med denne ordningen har det i Hadsel kirke vært fullt mulig å overholde nødvendig avstand med 50 personer til stede. Når vi nå bare kan være 10 personer i kirkene, sier det seg selv at gudstjenester blir avlyst.

Vi håper at regjeringen og helsemyndighetene nå åpner opp for at også andre «arrangementer» kan avholdes, under forutsetning av at anbefalt avstand overholdes! Det kan også påpekes at under gudstjenestene sitter eller står forsamlingen på plassen sin. De beveger seg ikke rundt i lokalet.