«Senterpartiet tar ansvar»

Leserinnlegg

Senterpartiet er i dag et styringsparti. Etter siste kommune- og fylkestingsvalg er det mange kommuner der Sp har ordføreren. Slik er det også i Nordland. Trolig vil det også være situasjonen for Norge etter Stortingsvalget til høsten.

I fylkestingsvalget i 2019 i Nordland fikk Senterpartiet 25,3 % av stemmene og 12 av 45 fylkestingsrepresentanter. Partiet gikk til valg på “Å ta HELE Nordland i bruk.”

Senterpartiet i Nordland er en del og har vært med på å påvirke den politiske plattformen som har som mål å ta hele Nordland i bruk, og være en motkraft til sentralisering. Ikke bare gjennom satsing på regionsentrene, men ved å satse på alle kommunene i hver region. Derfor utarbeides det nå regionvekstavtaler i hele fylket.

Nordlandssamfunnet har vært rammet av vanskelige beslutninger over flere år. Det er flere lokalsamfunn i Nordland som står ovenfor ekstraordinære utfordringer fordi den blåe regjeringen legger ned arbeidsplasser i distriktene. I tillegg til omfattende sentralisering innenfor politi, Nav og domstolstruktur ser vi hvordan samfunn som Andøya og Nesna blir tilsidesatt. Her påvirker Senterpartiet i en annen retning lokalt, fylkeskommunalt og på statlig nivå.

Påvirket av folketallsnedgang og en økonomisk fordeling av ressursene fra staten som tar mindre og mindre hensyn til geografi og demokratisk utvikling. Senterpartiet må forholde seg til denne virkelighetet. Det har derfor i flere år nå vært mange krevende valg å ta, spesielt innenfor samferdsel og utdanning.

Senterpartiet sammen med posisjonspartiene i Nordland er nå i ferd med å snu den negative trenden. Selvsagt med harde prioriteringer. Vi velger derfor å bygge nye skoler i Mosjøen og Narvik fremfor ny fløy på fylkeshuset.

Vi velger å ta ned investeringene til et lavt nivå for å beholde dagens drift, og på noen områder øke den litt. Vi beholder alle 28 studiestedene og 16 skolene til tross for betydelig færre elever. Vi tilfører midler til drift for å beholde tannklinikkene som vi har i dag, inkludert gjenopprettelse av Sømna tannklinikk. Vi prioriterer å bruke 150 millioner hvert år ekstra på drift av fylkesveg, slik at forfallet stopper noe opp i forhold til et etterslep på 9 milliarder.

Fylkeskommunen er nå inne i en prosess med omorganisering. Det er nødvendig for å ruste seg for fremtiden. Digitalisering og automatisering må komme. Det gjør vi for å møte fremtiden best mulig, men også for å få mest mulig igjen av ressursene til nordlendingen. Vi vil bruke ressursene mest til eleven i klasserommet og til pendleren på hurtigbåten, ferja eller bussen.

Senterpartiet har som mål å bruke mindre ressurser på byråkrati og mer på tjenester direkte til folk. Senterpartiet vil bidra til å plassere stedsuavhengige fylkeskommunale arbeidsplasser rundt om i hele fylket. Akkurat slik det ble gjort da fylkesvegadministrasjonene ble etablert i 2020.

For å kunne bidra til en fortsatt vekst og utnyttelse av de verdifulle ressursene som Nordlandssamfunnet har til disposisjon, er det også viktig for Senterpartiet å kunne være med å bidra til en satsning på næring og næringsutvikling i hele Nordland. Derfor har vi valgt å prioritere 40 millioner årlig til næringsutvikling, dette håper vi at kan bidra til en vekst i hele Nordland.

Senterpartiet i Nordland tar ansvar gjennom en forsvarlig økonomisk politikk og gjennom å ta hele Nordland i bruk, og gi tjenester nær folk.