«Vi graver vår egen grav»

Leserinnlegg

Jeg er sinna igjen. Sinna på vårt såkalte sosialdemokratiske land, et land som glir mer og mer mot høyre. Jeg er sinna på kapitalkreftene, sinna på muligheten som er skapt for å hente inn billig arbeidskraft fra land med mye koronasmitte. Der bor det dyktige håndverkere som trenger jobb. Som ansettes av den typen bedriftsledere som tar lett på testing og karantenetid. Som er opptatt av å få gutta i arbeid og sope inn gryn.

Jeg er sinna på myndighetene som lar norske trålere levere til høyeste pris på verdensmarkedet. Som lar foredling av fisken foregå i andre land. Norske fiskeribedrifter kan derfor ikke tilby helårsstillinger, bare sesongarbeid. Jeg er sinna på politikere som sørger for fri flyt av sesongarbeidskraft fra røde land og ser gjennom fingrene med testing ved grensen.

Jeg er sinna på politikere og helsemyndigheter som ikke klarer å informere ikke-norskspråklige godt nok om våre koronarestriksjoner. Mangelfull språkforståelse er en side ved det, liten tiltro til myndighetene er en annen. Selvsagt finnes det en løsning, men hvor er de som kan finne den?

Norge vil ha billig arbeidskraft, vil ha fremmedarbeidere til å ta alle drittjobbene mot minimal betaling, slik at vi kan øse inn gevinsten. Det er vi som vil ha utenlandske fagarbeidere fordi det er billigst. Det er vi som lar færrest mulig ta del i vår velstand, det er vi som unnlater å tilrettelegge for de rettigheter enhver arbeidstaker skal ha i et sosialdemokratisk land som vårt.

Og fortell meg ikke at koronaveksten i Norge skyldes utlendingene. Nærmere halvparten av alle smittede her til lands er riktignok utenlandske statsborgere, men det er vår egoisme og vårt sug etter penger som sørger for import av smitte.

Vi graver vår egen grav.

Naivt? Lite nyansert? OK da. Men tenk over det likevel.