«Den store fergebløffen»

Leserinnlegg

Stortinget behandler denne uka hele tre ulike forslag om at staten skal ta en større del av regninga for fergeutgiftene som fylkene i dag har. Høyre på Stortinget er mot alle forslagene, og vil la fergereisende fortsette å betale. Det er i dette politiske landskapet Nordland Høyre fremmer et fullstendig useriøst forslag til vedtak til fylkestinget som starter mandag. Skulle vedtaket gå gjennom vil det være meget dramatisk for folk i Nordland.

I forslaget heter det at fylket skal bruke disposisjonsfondene til å halvere fergeprisene i fylket fra 1. mai. Dette er det groveste eksempelet på politisk spill Nordland noen gang har sett. For å tekkes moderpartiet, og for å ramme posisjonen politisk i et valgår, ønsker Høyre å bruke investeringsmidlene på drift. De vet selvfølgelig at de ikke får flertall for forslaget, for ingen med det minste snev av forståelse av økonomi og budsjettprosesser vil stemme for dette. Forslaget innebærer at fylkestinget på noen få dagers varsel, helt uten utredninger, skal vedta å øke driften med 75 millioner kroner i året. Vaffelsalget i ditt lokale idrettslag er faktisk underlagt bedre økonomisk styring og kontroll enn det Høyre her foreslår. Så hva er motivasjonen? Veldig enkelt: Partiet Høyre prioriterer valgkamp over velferdstilbudet til folk i Nordland.

Midlene Høyre foreslår å bruke er såkalte fondsmidler. Dette er de pengene som er igjen etter at drifta er betalt, og det er disse pengene fylkeskommunen bruker som egenkapital for å finansiere nye veier, nye bygg og alle andre større investeringer. Uten disse midlene må fylket øke låneopptaket betydelig, noe som igjen øker renter og avdrag. Renter og avdrag som betales over drift, så Høyres forslag betyr at vi må kutte driften tilsvarende. Hvor vil Høyre kutte? Er det nedleggelser av linjer i videregående som er løsningen? Alternativet til kutt er å ikke bygge nye skoler i Mosjøen og Narvik, ikke bygge nye veier, ikke investere i større prosjekter som er helt nødvendige. Å la fylket forfalle for å vinne valget er så ansvarsløst at det er en skam.

Høyre i regjering har kuttet overføringene til Nordland med nesten en halv milliard. Dette er penger Høyre har delt ut i skattelettelser til de aller rikeste, men som skulle gått til vanlige folk i fylket vårt. Høyre har også doblet billettprisene på riksveifergene i Nordland, f.eks. på Bognes – Skarberget. Hvor var omtanken for de fergereisende når dette skjedde? Kuttene Nordland har blitt påført er de største noe fylke noensinne har fått, og hadde Høyre tatt ansvar for dem kunne vi i det minste hatt en voksen debatt. I stedet har Høyre i Nordland regissert et gigantisk skuespill med mål om å få folk i Nordland til å tro at alt er såre vel i fylket.

En. Halv. Milliard. Mindre. Høyre er ikke bare keiseren som stiller uten klær, partiet har brent hele garderobeskapet.

Man må virkelig ha sansen for absurd humor når man ser hva Høyre egentlig foreslår: Mens Stortinget behandler tre ulike forslag om at staten skal ta fergeregninga, vil Høyre altså hastebehandle en interpellasjon slik at Nordland kan bølle seg fram i køen og snappe til seg regninga. Hva er begrunnelsen? Høyre må ha alvorlige feil på kalkulatoren sin, når de mener det er lurt at vanlige folk i Nordland skal betale ei regning som ligger til behandling i Stortinget. Det hele er ikke bare ufornuftig, det er direkte destruktivt, og handler kun om valgkamp.

Høyre har i det siste vært ute i avisen med et innlegg der de har bedt posisjonen slutte med politisk spill. Det bør være fullstendig udiskutabelt og selvinnlysende klart at det er kun Høyre som driver med spill her. Posisjonen har nemlig ingen tenkelig egeninteresse av høye fergepriser. Det enkleste hadde vært å klappe i hendene og svi av investeringsmidelene for å vinne valget, men det nekter posisjonen å gjøre. Det politiske spillet Høyre her driver med er så grisete at de bør få en hel bærepose med røde kort og bli sendt av banen i skam.

Både SV, SP, Krf og AP jobber for tida steinhardt mot Stortinget for å få staten til å dekke en større andel av de alt for høye fergeprisene så vanlige folk i Nordland kan leve normale liv. Vi vil på det sterkeste oppfordre Høyre om å sette valgkampen på pause noen sekunder, og heller hjelpe til å styrke økonomien til både fylket og folkene som lever her.