«Vi må se på krisen vi er i som en mulighet til å omstille oss der vi kan»

Leserinnlegg

Norsk økonomi trenger flere bein å stå på, men verdiene må skapes før de kan deles. Vi trenger derfor at kloke hoder med små og store ideer i Nordland går sammen om gode, grønne og innovative prosjekter, som kan skape nye jobber og lede oss inn i det grønne skiftet. Også i Vesterålen!

Venstre har jobbet for at en god del krisepenger skal brukes på grønn omstilling i næringslivet. I regjeringens første krisepakke i fjor fikk Venstre gjennomslag for en egen tiltakspakke for grønn omstilling, kalt Grønn plattform. Det ble satt av 1 milliard kroner fordelt over tre år, der målet med ordningen var å legge til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv.

Nå kan bedriftene søke på hovedutlysningen i Grønn plattform, der det lyses ut totalt 980 millioner kroner. I den første runden tidligere i år fikk 93 forprosjekter støtte til å videreutvikle prosjektene og søknadene sine inn mot hovedrunden. I Nordland fikk tre forprosjekter støtte i første runde, og har derfor et godt utgangspunkt nå. Likevel kan alle bedrifter nå søke om å motta over 50 millioner kroner i hovedrunden, uavhengig av om de fikk støtte til forprosjekt eller ikke. Den muligheten bør innovative vesterålinger benytte seg av!

Vi må se på krisen vi er i som en mulighet til å omstille oss der vi kan. Vi i Venstre mener at innovasjon og ny teknologi vil bidra til å omstille oss til en grønn framtid. Vårt mål er å kutte utslipp samtidig som vi legger til rette for grønn utvikling, og der er Grønn plattform et viktig virkemiddel.

Alle grønne prosjekter innen forskning og innovasjon, fra grunnleggende forskning til markedsklare løsninger, kan søke om millionstøtte i denne hovedrunden. Vi oppfordrer derfor bedrifter og forskningsmiljøer i Nordland om å gå sammen for å hente disse pengene hjem.

Gjennom grønn vekst sikrer vi velferd og bærekraft. Vi håper derfor at noen gode prosjekter fra også Vesterålen ender opp med å få millionstøtte i denne hovedrunden fra Grønn plattform. Det vil bety mye, og skape ringvirkninger i hele fylket. Nå må dere søke, og vit at vi i Venstre heier på dere!