«Profittering på salg av strøm må opphøre»

Leserinnlegg

Årsmøtet i Andøy SV den 21. mars 2021 vedtok enstemmig følgende uttalelse, som partiet ber om at partiet sentralt og i Nordland behandler på en måte som tjener til å få tilbake politisk kontroll og styring av energisektoren:

ADGANGEN TIL PRIVAT PROFITTERING PÅ SALG AV STRØM MÅ OPPHØRE!

Stortingets endring i Energiloven i 1990, innførte et marked for kjøp og salg av elektrisk energi og dermed også en mer markedsstyrt energiutbygging, mindre avhengig av politiske vedtak.

Elektrisk energi blitt en vare, som i utgangspunktet er ren og fornybar og som bare koster ned mot ca. 15 øre pr. kWh. å produsere fra nedbetalte kraftverk – altså vannkraft, men som har vært oppe i det mangedobbelt pr. kWh. på kalde vinterdager.

For mange folk i dette landet, der vi er avhengig av energi for å holde varme i privathus – og spesielt for mennesker med lav og gjerne usikker inntekt ikke minst, har markedsrettinga av prisen på elektrisk kraft blitt et økonomisk mareritt, til fordel for inkassoselskapene.

Årsmøtet 2021 i Andøy SV, har denne melding til våre sentrale politikere på Stortinget:

· Vi trenger mer forutsigbarhet om prisen på elektrisk kraft – kraftproduksjonen skal være en samfunnskritisk infrastruktur som må eies og kontrolleres av samfunnet. Elektrisk kraft som produseres her i landet, skal styres av politiske myndigheter og ikke være gjenstand for profitt til private selskaper som bare «formidler» elektrisk strøm og ikke selv produserer en eneste kilowatt-time!

· Energiloven må endres og folk og bedrifter gis større forutsigbarhet om kostnadene for bruk av «strømmen»!