«Jeg vil gi ungdommene en ny sjanse»

Leserinnlegg

Hvert år mister over 300 elever i Nordland retten til videregående opplæring fordi de ikke greier å fullføre innen tre år. Dette vil Anja Johansen (V) gjøre noe med.

Anja Johansen fra Vågan er lærer i videregående og statssekretær i Kunnskapsdepartementet for Venstre. Hun har vært sentral i arbeidet med ny VGS-melding.

- Nå skal vi gi ungdommene en rett til å fullføre, slik at alle får muligheten til å sikre seg kompetansen som trengs for å komme videre i studier eller arbeidsliv, sier Johansen.

Stortingsmeldingen om videregående opplæring legges fram før påske, og Johansen mener den blir viktig særlig for ungdom i Nordland, hvor mange unge står utenfor studier og arbeid.

- Unge som mangler kvalifikasjoner risikerer å få det svært vanskelig når de skal inn på arbeidsmarkedet. Det viktigste vi kan gjøre for dem er å gi de en ny sjanse. Det vil være positivt både for den enkelte og for Nordland, sier Johansen.

Over 1000 personer under 30 år var arbeidsledige i Nordland i februar (NAV-tall). Samtidig melder 51 pst av bedriftene at de har et stort eller i noen grad udekket kompetansebehov (NHOs kompetansebarometer). Nesten 60 og 50 prosent av NHO-bedriftene har behov for henholdsvis yrkesfaglig utdanning på videregående nivå og fagskoleutdanning.

- Gjennom stortingsmeldinga for videregående skal vi sørge for at flere får kompetansen de ønsker og trenger. Dette blir den viktigste endringen i videregående siden reform 94. Jeg gleder meg til å presentere hele meldinga, som vil gi flere muligheter ungdommene som er i utdanning, sier Anja Johansen.