«Å skyte spurv med kanoner»

Leserinnlegg

Fiskeridepartementet har foreslått å innføre fangstdagbok og et dyrt sporingsalternativ for også de minste sjarkene under 15 meter. Dette er ingen god idé mener vi i Senterpartiet, det er «å skyte spurv med kanoner».

For sjarkene og de minste kystfartøy under 15 meter er det ingen fare for at tonnevis av yngel «spyles på havet». Det er i det hele tatt ingen av dem som ror med dorg, line, garn eller juksa som setter redskapen på steder der det står undermåls fisk. Selvfølgelig er det ingen fornuft i å drive direkte fiske på yngel. Alle fiskere vet jo at det blir bedre fangstresultat på kort og lang sikt, av å fiske få, men store fisk, i stedet for mange men små fisk.

Derfor er det er tilstrekkelig at fangsten veies på kaikanten. Dette er også Senterpartiets standpunkt, se programmet 2021-2025, s. 46. «Senterpartiet vil ... styrke fiskeridirektoratets evne til å gjennomføre fysiske kontroller på kaikant».