«Nordområdesenteret med unikt studieprogram»

Nordområdesenteret får tre millioner til unikt studieprogram.
Leserinnlegg

– Dette viser hvor nyskapende studieprogrammet vårt er, sier direktør Frode Mellemvik.

Onsdag 26. mai ble det klart at Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord universitet får tildelt tre millioner kroner fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitet i utdanning (Diku) fra programmet UTFORSK til sitt unike studieprogram MSc Global Management.

Grønt og blått masterprogram

Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord universitet har et nært samarbeid med East China Normal University (ECNU) i Shanghai og Moskvas Statlige Institutt for Internasjonale Relasjoner (MGIMO). Som en del av dette samarbeidet har studentene mulighet til å ta en mastergrad. Studieprogrammet gir blant annet norske, russiske og kinesiske studenter mulighet til å studere et semester sammen i Bodø, Moskva og Shanghai over en toårsperiode.

Under studiet skal studentene lære om grønn og blå verdiskaping, smart og ansvarlig ledelse, og om energisektoren og geopolitiske utfordringer. Studiet er vinklet på utvikling av innovative regionale løsninger på globale problemer.

I prosjektet som har fått tildelt midler skal samarbeidet mellom universitetene styrkes gjennom videreutvikling av partnerskapsprogrammet "International Governance and Business." Fokuset her er på de institusjonelle og praktiske utfordringene som et slikt internasjonalt studiesamarbeid medfører. Dette skal styrke forskningsdelen i det eksisterende samarbeidet, og tilføre flerkulturell og flerfaglig innsikt og kunnskap, samt forbedre forskningskompetansen til masterstudentene.

Stor betydning for næringslivet

Førsteamanuensis Elena Dybtsyna har arbeidet med å utvikle den faglige modellen for samarbeidet med ECNU og MGIMO. Hun er veldig glad for å få tildelt støtten fra Diku.

– Vi vil sette søkelys på å utvikle forskningskompetansen hos masterstudenter fra partneruniversitetene. I tillegg vil de faglige ansatte få mulighet til å videreutvikle sin kompetanse og til å starte forskningsprosjekter sammen med kollegaer fra de andre institusjonene. I dette prosjektet fokuserer vi på at studentene skal lære seg mer om bærekraftige løsninger på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Rådgiver Elena Zhurova har arbeidet mye med søknaden til Diku. Hun understreker at dette prosjektet kan bety mye for nærings- og samfunnslivet i Norge.

– Spesielt de som er opptatt av å samarbeide med Russland og Kina. Gjennom prosjektet tilføres det muligheter for å utvikle kunnskap som er viktig for samarbeidet mellom disse tre landene.

Nyskapende

Førsteamanuensis ved Handelshøgskolen Nord universitet, Vivi Marie Storsletten, har det faglige ansvaret for masterprogrammet. Hun er selvsagt også veldig glad for at Diku satser på dette prosjektet.

– Dette utdanningssamarbeidet har i seg både en flerkulturell tilnærming til kunnskapsutvikling og gir oss mulighet til å utvikle erfaringer som kan forsterke den faglige utviklingen av masterstudiet.

Direktør ved Nordområdesenteret Frode Mellemvik stiller seg bak gleden de andre har uttrykt. Han understreker at denne bevilgningen viser også hvor dyktige de som har jobbet med søknaden er.

– Det er også gledelig at dette prosjektet, i skarp konkurranse med andre gode søknader, ble tildelt midler. Dette viser kvaliteten i prosjektet og hvor nyskapende det er å få til denne type internasjonalt samarbeid.

Avhengige av internasjonalt samarbeid

Til sammen 13 norske universiteter og høyskoler får over 100 millioner kroner til utdanningssamarbeid med partnere i Brasil, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea, USA og Canada.

– Vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid for å løse de store samfunnsutfordringene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

– Norge har valgt ut ni kunnskapsstormakter utenfor EU som vi ønsker tettere forsknings- og utdanningssamarbeid med. Nå deler vi ut penger til prosjekter mellom norske universiteter og høyskoler og utenlandske partnere som både vil bidra til at flere studenter drar på utveksling og at vi utvikler kvaliteten på utdanning og forskning,

Pengene fordeles av Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) gjennom UTFORSK-programmet. Det er et sentralt virkemiddel i Panorama-strategien, som er regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med landene nevnt ovenfor.