«Kvinners helse må også forskes på»

Leserinnlegg

Kvinnenettverket i Nordland KrF krever at alle helserelaterte forskningsprosjekt tar med både kvinner og menn i utvalget det skal forskes på. Medisinsk kunnskap om sykdom og virkninger av legemidler bygger fortsatt i alt for stor grad på menn. Det er på tide at det forskes på kvinnehelse slik at vi sikrer riktig behandling også til kvinner.

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) markerte kvinnehelsedagen 29.mai. De stilte spørsmålet: Hvor likestilte er vi i dag? Jeg mener dette er et viktig spørsmål.

Kvinner har andre risikofaktorer for hjertesykdom og får andre varianter enn menn nå det kommer til hjertesykdommer. Kvinner har også mindre nytte av standardbehandling utviklet for hjertesykdom enn menn.

Hjerterelaterte sykdommer er største dødsårsak hos kvinner, da det hver dag dør 2-3 kvinner av hjerteinfarkt. Hos menn er en tett blodåre i hjertet årsaken til hjerteinfarkt, men hos 23 % av kvinnene er det ikke en tett åre som er årsaken til hjerteinfarktet. Vi vet i dag ikke hvordan disse hjerteinfarktene best forebygges og behandles.

Det er store hull i den medisinske kunnskapen om kvinnehjertehelse. Disse kan ikke tettes ved mer forskning på menn. Det bør derfor iverksettes et eget forskningsprosjekt på kvinnehjerte.

Nyere forskning viser at kjønn påvirker helsen generelt og må bli en sentral del av moderne persontilpasset medisinsk behandling. De biologiske forskjellene mellom kvinner og menn har særlig betydning for hjerte, hjerne og immunfunksjon. Norge bør gjøre som EU og kreve at begge kjønn tas med i helserelaterte forskningsprosjekt.

En annen forskjellsbehandling opplever kvinner ved keisersnitt.

Ved andre kirurgiske inngrep som kneoperasjon, knekt håndledd eller snitt i buken, får du god informasjon fra fagfolk på forhånd. Etter operasjonen får du hvile, smertestillende, sykemelding og oppfølging fra fysioterapeut.

Ved planlagt keisersnitt (40%) og akutt keisersnitt (60%) er det lite eller ingen informasjon rundt opptreningsaktivitet, da det regnes som en "naturlig" hendelse på linje med en vaginal fødsel. Resepten er ett par tre dager med smertestillende, ingen automatisk sykemelding som gir far rett til å overta permisjonen. Du må rehabilitere deg selv. For ikke å snakke om å prøve og amme og ta vare på den nyfødte, med et sår på magen og magemusklene kuttet over.

Jeg er derfor glad for at vi i partiprogrammet har bestemt oss for:

  • prioritere forskning på kvinnehelse og opprette en kvinnehelse portal.
  • styrke forskning på kjønnsforskjeller når det gjelder virkninger og bivirkninger på legemidler.
  • gi far rett til permisjon tre uker etter fødsel.
  • at en del av barselomsorg skal være tilbud om en time hos fysioterapeut, for å sjekke bekken/magemuskulaturen eller andre fysiske utfordringer etter svangerskap/fødsel.
  • gjennomføre en nasjonal opptrappingsplan for jordmortjenesten for å sikre god oppfølging av gravide og en trygg fødsels- og barselomsorg over hele landet.

Så hvis vi virkelig ønsker likestilling mellom kjønnene, så må vi i større grad ta kvinners helse på alvor!