«Mangler fleksibilitet i utdanningspolitikken»

Leserinnlegg

- Nordland fylkeskommune sine to største oppgaver er samferdsel og det å gi vår ungdom utdanning i videregående skole. Da er det paradoks at når Nordland fylkeskommune går med store overskudd år etter år og velger å sette betydelige penger på bok, så velger man å legge ned linjer og sentraliserer dem til de største byene. Jeg mener at Nordland fylkeskommune bryter samfunnskontrakten, der de forplikter seg til å dimensjonere utdanningssystemet til behovet til det offentlige og næringslivet, sier gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe Beate Bø Nilsen.

Nilsen reagerer på mangel på fleksibilitet fra fylkeskommunen. Posisjonen på fylkestinget økte grensen for antall søkere som må til for å starte en skoleklasse. Høyre ønsker at fylkeskommunen kan starte halvklasser og ha muligheten til å vise skjønn og la videregåendelinjer få starte opp klasser som ligger nært grensen på antall søkere. Dette har også noe å si for forutsigbarheten på lærerkreftene.

- Konsekvensen av fylket sine vurderinger er at elever som tidligere har blitt lovet et trygt studieløp og trygge arbeidsplasser nå må revurdere utdanningsløpet sitt ettersom plassene i nærmeste by er fylt opp, sier Beate Bø Nilsen.

- Fylkeskommunen har penger på bok, men velger å snu ryggen til Nordlands mest etterspurte arbeidsplasser. Vi trenger flere unge i Nord, da er videregående skole og utdanning to av våre viktigste arenaer som bør satses på, sier Nilsen.

- Norge kan komme til å mangle så mange som 90.000 fagarbeidere i 2035. Vi trenger flere som tar yrkesfaglig utdanning i Nordland. Det er derfor et stort paradoks at fylkeskommunen gjør så lite for å opprettholde klasser som arbeids- og næringslivet er helt avhengige av. Særlig innenfor fiskeri- og havbruk er det mye større søking enn det er skoleplasser. Da er det veldig spesielt at Ap, Sp, SV og KrF i Nordland sier nei til Havbruksakademiet som ønsker å utdanne flere elever i Nordland innenfor denne næringen, sier nestleder i Høyres fylkestingsgruppe, Joakim Sennesvik.

- Uten dyktige fagarbeidere stopper Norge, med blant annet en eldrebølge i sikte er det viktig å ha tydelig politikk som viser at mesterbrev er like viktig som mastergrad. Slik politikk gjenspeiles ikke hos fylkeskommunen som mangler fleksibilitet og velger å bortprioritere framtidens sykepleiere som er en yrkesgruppe som allerede trenger flere arbeidere, sier Beate Bø Nilsen, og fortsetter.

- Fylkeskommunen har en overflod av penger, samtidig som de fører en sentraliseringspolitikk på utdanninger slik at linjene i distriktene legges ned. Valget for mange ungdommer blir mellom å få seg en utdannelse eller å bo på mindre plasser. Elevtallet går ned og resultatet blir mange linjer som legges ned. Overskuddet som Nordland Fylkeskommune har opparbeid seg over tid, er på svimlende 1 mrd. kroner. Fylkeskommunens hovedoppgaver er på Utdanning og samferdsel, da bør det ligge til grunn å kunne legge til rette for desentraliserte skoletilbud, spesielt på yrkesfag, avslutter gruppelederen til Høyre i fylkestinget