«Klimaendringene endrer måten bankene arbeider på»

Leserinnlegg

De siste månedene har kloden vært preget av hetebølger, tørke, ekstremnedbør og tropiske sykloner. Vi kjenner igjen klimaendringene som ble beskrevet i den første delen av FNs klimapanels (IPPC) rapport om klimaendringene. Rapporten er ellers svært dyster lesning. Klimakrisen er over oss nå, og vi ser at katastrofene kommer oftere, blir mer intense, og i stadig større grad er irreversible.

Vi må ta rapporten på alvor. Endringer må skje i alle bransjer, og i alle hjem. Også vi i finansnæringene må bli med på denne omstillingen. Faktisk er finansbransjen pekt på som en nøkkel i den grønne omstillingen, og EU har varslet krav om tilrettelegging for bærekraftige investeringer. Blant annet må finansbransjen nå:

· Rapportere på hvilke deler av omsetningen som kommer fra bærekraftige aktiviteter

· Innføre et nytt klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter

· Finansnæringen får et nytt og eget lovverk som krever at bankene og finansforetak må identifisere klima- og miljørelatert risiko i driften

Dette er ikke gjort på en dag, men SpareBank 1 Nord-Norge har siden 2018 jobbet målrettet for å være en pådriver for bærekraftig utvikling i landsdelen. Blant annet har vi redusert vårt eget CO2- utslipp med 54 prosent sammenlignet med 2019, syv av kontorene våre i Nord-Norge har blitt Miljøfyrtårn, og vi har etablert grønne produkt- og finansrammeverk.

Men kanskje er vårt viktigste bidrag å sørge for at nordnorske penger i større grad investeres i grønne aktiviteter. Banker henter inn lån fra investorer og kapitalmarkeder over hele verden, og noen av disse har såkalte grønne intensjoner eller krav, som gjør at de utelukkende skal brukes til grønne prosjekter. Det er nettopp derfor vi i SpareBank 1 Nord-Norge ønsker å få flest mulig “grønne kunder” som dermed kan låne “grønne penger” til sine prosjekter.

Nye europeiske og globale regelverk betyr endringer for oss som jobber i finansbransjen. Dette påvirker også kundene våre. Bedriftskundene kommer først og fremst til å merke at bankene blir mer opptatt av hvordan du som kunde tenker rundt klimautfordringen. Det betyr at dere for eksempel må rapportere på hvordan dere jobber med temaet, og hvordan dere arbeider for å tilpasse dere lavutslippssamfunnet.

Privatkunder vil merke at bankene er opptatt av bærekraft når man søker om lån. Det kan være energimerking på bolig, utslipp fra kjøretøy eller spørsmål om gjenbruk når det gjelder forsikring.

Vi i SpareBank 1 Nord-Norge gjør det vi kan for å bidra til å bremse klimaendringene, og vi vil gjerne ha med oss nordnorske folk og bedrifter på snuoperasjonen. Derfor kan dere forvente at vi framover både vil stille flere krav, og tilgjengeliggjøre mer grønn kapital. Å ta bærekraftige valg kommer til å lønne seg, både for den enkeltes lommebok og for vår felles framtid.