Rødt Sortland: – Vesterålskraft tilhører Vesterålen

Rødt har siden diskusjonen om salg av Vesterålskraft kom opp, vurdert de ulike alternativene som er lagt fram. – Vi har markert klar uenighet i de argumentene som er lagt til grunn for prosessen både fra konsernstyret, generalforsamlinga og eiermøte.
Leserinnlegg

Det sier partiets Christoffer Ellingsen i en melding uken før eierkommunene skal ta stilling til selskapets framtid.

– Dette har vi sett i sammenheng med de rammene staten også gjennom EØS-tilknytninga har bestemt for nett og distribusjon av elkraft. Vi har stilt dette opp mot kjente forhold i selskapet når det gjelder økonomi/prisutvikling, kompetanse, ansattes situasjon, ringvirkninger, utviklingsmuligheter, verdier m.m. Dette sammenholdt med behovet for og mulighet for innflytelse over utviklinga av kraftsituasjonen og de øvrige delen av selskapets virksomhet, er Rødt ikke i tvil om at det riktige er å beholde selskapet i lokalt eierskap, fastslår Ellingsen.

Rødt vil derfor fremme forslag til kommunestyret at Vesterålskraft verken selges eller fusjoneres med andre selskapet som et resultat av pågående prosess. Rødt Sortland støtter altså null-alternativet.

Det betyr ikke nødvendigvis at fordeling av eierskapet mellom dagens eiere nødvendigvis må være slik den er i dag, påpeker Ellingsen.

– Det bør også arbeides med framtidig, utvidet regional løsning. Øksnes, Bø og Sortland må etter vår mening ha en gjennomgang av eiermeldinga og muligens også aksjonæravtalen som ligger til grunn for overordna styring og utvikling av Vesterålskraft. Med den så langt opplevde spriken i signaler fra eierkommunene, er det riktig å ta et avbrudd med utgangspunkt å beholde dagens situasjon. Oppsplitting, salg, fusjon nå er ikke reverserbart og selskapet er på ingen måte i en akuttfase – verdiene i vid forstand vil peke oppover, er Rødts spådom.