Direktoratet for mineralforvaltning:

Truer med å stenge massetak i Sortland

Direktoratet for mineralforvaltning ber om at Brødrene Jobsen AS sitt masseuttak på Ramnflauget i Sortland avsluttes.
Næringsliv

Daglig leder og eier Tor Kåre Nilsen i Brødrene Jobsen AS sier til VOL at det er ikke er snakk om stopp i masseuttaket, men at det hele skyldes en formell feil.

– Jeg vet ikke hvor feilen ligger, men antar at den ligger hos direktoratet. Det er snakk om et papir som mangler, og vi har bedt direktoratet konkretisere hva som mangler, sier Tor Kåre Nilsen til VOL.

Selskapet driver massetaket i Ramnflauget der det sprenges stein av fast fjell. Massene brukes blant annet til fundamentering av primært tomter, men leverer også steinmasser til veibygging.

Det er i et brev til Brødrene Jobsen AS i april at Direktoratet for mineralforvaltning ber om at driftskonsesjonen i Ramnflauget avsluttes. Direktoratet viser til en søknad om driftskonsesjon i 2016 og deres purring i saken i begynnelsen av mars i år. Direktoratet satte en frist på 14 dager for selskapet til å sende inn dokumentasjon i samsvar med forskriftene. Det har vært satt krav til driftsplan, bergteknisk ansvarlig og forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse.

– Søknaden er ikke i samsvar med kravene i forskrift til mineralloven. Vi avviser derfor saken, og konsesjonssøknaden blir således ikke behandlet. Vi minner om at det ifølge mineralloven stilles krav til driftskonsesjon for samlet uttak på mer enn 10.000 kubikkmeter masse, samt ethvert uttak av naturstein. Som følge av denne avvisningen må driften i uttaket stanses, skriver seksjonsleder Maria Lauritzen i direktoratet.

Samtidig gir direktoratet en åpning for en ny søknad og at gebyr betales, og vil da behandle den på vanlig måte. I praksis betyr det at massetaket kan forsette etter at en slik framtidig søknad godkjennes av direktoratet.