Nye Evenes flystasjon:

De skal bygge nye forlegninger på Evenes

Skanska Husfabrikker AS i Steinkjer har fått oppdraget med å bygge nye forlegninger ved nye Evenes flystasjon.

behov: Når mange skal arbeide innenfor gjerdet på Evenes flystasjon, øker boligbehovet. Foto: Tone A. K. 

Næringsliv

Ifølge Forsvarsbygg skal det oppføres én ny mannskapsforlegning og to nye befalsforlegninger på nye Evenes flystasjon. Dette er den største enkeltkontrakten som Forsvaret har inngått på Evenes. Forlegningen skal stå ferdig sommeren 2021.

– I dag har vi signert en kontrakt som gir helt nye kapasiteter til både soldater og befal på flystasjonen. Dette gir økt kampkraft i regionen da disse byggene, sammen med fornyelsen, gir Forsvaret den kapasiteten de trenger for å ivareta den store oppbemanningen som skal gjøres. Gode bo-fasiliteter er avgjørende for både rekruttering og trivsel hos soldater, spesialister og befal, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen på egne hjemmesider.