Tilbyr akutt førstehjelp til næringslivet i Lofoten og Vesterålen

Rådgivnings- og regnskapsselskapet Adwice setter sammen et eget ekspertteam for å hjelpe bedrifter med å overleve corona-krisen.
Næringsliv


Regningen risikerer de å måtte ta selv. Samtidig oppfordrer de resten av regnskapsbransjen til å hjelpe dem som trenger det.

– Nå handler det om livredning – og da trør vi til med det som trengs uten å vite hvem som tar regningen. Mange av våre kunder trenger akutt bistand. Nå. Det skal vi i Adwice bistå med, sier Adwice-sjef Johan-Thomas Hegdahl i en pressemelding.


Slik etableres Adwice sitt kriseteam for å bistå kunder som trenger hjelp:  • Myndighetenes krisepakker overfor næringslivet er kommet på plass fordi mange bedrifter er i en kritisk situasjon.

  • Krisesituasjonen gjør at det må tenkes annerledes, og gjøres tiltak som i en normalsituasjon ville blitt betegnet som ufornuftig ut fra bedriftsøkonomiske prinsipper.

  • Ekspertteamet skal korte ned veien fram til hjelp – konkret: Hjelpe våre kunder med å klargjøre hvilke muligheter de har for å dra nytte av virkemidlene i myndighetenes krisepakker.

  • Adwice sitt ekspertteam setter seg løpende inn i krisepakkene og de praktiske løsningene som følger.

  • Bankene jobber på spreng for å etablere løsninger som gjør det mulig for bedrifter å få tilgang til virkemidlene i krisepakkene.

  • Med vår nærhet og inngående kjennskap til den enkelte kunde, kan vi være et effektivt kontaktpunkt og en tilrettelegger opp mot banken.

  • Vi kan forenkle og effektivisere bankens behandling ved å bidra med den informasjonen som banken trenger for å gjøre sin behandling/sine vurderinger.Han er tydelig på vegne av eget selskap, og oppfordrer resten av regnskapsbransjen til å gjøre det samme: Stille opp for en av bærebjelkene i det norske samfunnet – skogen av små og mellomstore bedrifter som til vanlig sikrer liv og lys i kontorer, kafeer, restauranter, butikker, hus og leiligheter rundt om i lokalsamfunnene.

Alternativet er ikke noe alternativ for Adwice-sjefen:

– Den alternative måten er å kaste kortene – stanse leveransen til kunder som ikke lenger er å anse som sikre betalere. Det er uaktuelt for oss i Adwice. Jeg vil gå så langt som å si at det vil være uaktsomt å ikke hjelpe dem som hjelpes kan. Det handler om å redusere omfanget av en krise vi står midt oppi, sier Hegdahl.

– Dette har vår beredskapsgruppe i Adwice jobbet fram. Andre regnskapskontor må gjerne kopiere opplegget, tilpasse det eller kommer med innspill til forbedringer. Det viktigste er at vi raskt kommer ut til kundene, som kanskje er i ferd med å gi opp, sier Johan-Thomas Hegdahl.

I Adwice er ekspertteamet allerede klart til å ta imot henvendelser. Kunder som trenger bistand, bes ta kontakt. De som er hardest rammet, vil bli prioritert.

– Hjelpen trenges nå, og vi stiller oss disponible, så får vi vurdere fortløpende og i etterkant hvor lenge det er forsvarlig å yte denne førstehjelpen, sier Johan-Thomas Hegdahl.

Adwice har tett kontakt med næringslivet – først og fremst i Lofoten og Vesterålen, men også andre steder i landet.

– Myndighetene og bankene trenger regnskap, soliditetsstatus og øvrige innrapporteringer av skatter og avgifter. Regnskapsbransjen gjør denne jobben for over 400.000 virksomheter i Norge. Regnskapsbransjen, bankene og myndighetene må jobbe sammen for å sørge for at flest mulig av disse 400.000 bedriftene overlever corona-situasjonen.