Varsler tvangsmulkt i «varslersaken»

Hadsel kommune får to måneder på seg til å bli ferdig med den såkalte varslersaken en gang for alle. I tillegg vanker det mulkt for ikke utbedrede forhold etter tilsyn.

Må løses: I brevene fra Arbeidstilsynet til Hadsel kommune sies det også at det i forbindelse med den såkalte varslersaken er vesentlig at partene kan legge den bak seg. Arkivfoto 

Det er ikke nok å bare kartlegge elendigheten. Det må gjøre noe med den også.

Næringsliv

Det kommer fram i et brev fra Arbeidstilsynet, hvor tilsynet ved Hadsel kommune i januar 2020 følges opp. Saken da var en bekymringsmelding angående arbeidsforhold i kommunen og spesielt i teknisk etat. Det ble senere konkludert med at Hadsel kommune ikke har brutt arbeidsmiljøloven i forbindelse med personalkonflikten.