Vil si ja til planprogrammet for Gullkista

Administrasjonen i Sortland kommune mener at utvidelse av Gullkista steinbrudd egentlig bør avklares i en større prosess, som en kommuneplanprosess. Likevel anbefaler de politikerne å si ja.

Det røde området er dagens uttaksområde, mens det grønne området ønskes omregulert til utvidet uttaksområde.   Foto: Skjermbilde fra planprogram

Næringsliv

– Tiltaket er i strid med overordnet plan, noe som i utgangspunktet er selvstendig grunnlag for å fraråde reguleringen. Administrasjonen mener tiltaket er av en slik karakter og omfang at det burde vært vurdert og avklart i en større prosess, som en kommuneplanprosess. Etter en helhetsvurdering vil administrasjonen likevel anbefale oppstart av planarbeidet, skriver kommuneadministrasjonen.