Går hardt ut mot Statsforvalteren: – Skivebom

I sin uttalelse til klagesaken om oppdrettslokaliteter i Godfjorden, går Eidsfjord Sjøfarm hardt ut mot en rekke momenter som Statsforvalteren i Nordland begrunnet sin klage med.

protester: Sortland kommune har fått klager og protester fra flere hold etter at de har gitt dispensasjon til flytting og etablering av oppdrettsanlegg på vestsiden av Godfjorden. arkivfoto 

Næringsliv

– Vi kan ikke se at noen av klagegrunnene som statsforvalteren har påberopt seg kan føre frem. Det er dermed ikke grunnlag for å ta klagen til følge, skriver Roger Simonsen, daglig leder i Eidsfjord Sjøfarm, i en uttalelse til Statsforvalteren i Nordland sin klage.