Vil etablere flere oppdrettsanlegg for torsk

Selskapet Myre Havbruk AS har søkt om å etablere fire oppdrettslokaliteter for torsk i Vesterålen. Dette er et ledd i selskapets plan om blant annet å kunne forsyne Primex med råstoff hele året.

André Reinholdtsen, daglig leder i Myre Havbruk AS.   Foto: Akrivfoto

Næringsliv

– Skal vi få til et konsept der vi kan forsyne Primex med råstoff hele året, må vi satse på torskeoppdrett. Derfor har vi søkt om å få etablere ett slik anlegg i Bø, to i Øksnes og ett i Gåsfjorden i Sortland, sier daglig leder André Reinholdtsen.