Vil kjøpe næringsareal ved Steinesjøen

Formannskapet i Bø er positive til å kjøpe et næringsareal ved Steinesjøen. Målet er å ha området klart, slik at bedrifter kan etablere seg her.

Steinesjøen i Bø, der kommunen vil kjøpe et næringsareal.  Foto: Geir Bjørn Nilsen

Næringsliv

Bø kommune har til hensikt å inngå intensjonsavtale om kjøp av cirka 55 dekar industri- og næringsareal fra eierne av gårdsnummer 17, bruksnummer 5 i Bø. Det er tre grunneiere som i dag eier området, og i intensjonsavtalen er prisen satt til totalt 150.000 kroner.