Anbefaler politikerne å ikke endre på oppdretts-ja i Godfjord

Kommunedirektøren i Sortland innstiller formannskapet på å ikke ta til følge de ni klagene på at kommunestyret ga Eidsfjord Sjøfarm oppdretts-ja i Godfjord.

protester: Sortland kommune har fått klager og protester fra flere hold etter at de har gitt dispensasjon til flytting og etablering av oppdrettsanlegg på vestsiden av Godfjorden. arkivfoto 

Næringsliv

Det kommer frem av saksdokumentene til neste ukes formannskapsmøte i Sortland.