Arbeidsløse vesterålinger skal bli teknologer

Gjennom prosjektet GaiaTalent skal unge digitale talenter i Vesterålen, som ikke har jobb eller er i utdanning, få en vei inn i arbeidslivet.

Ane Høyem, leder for Sortland museum og prosjektleder for Gaia Vesterålen, mener mange som i dag er utenfor arbeidslivet har mye å bidra med til næringslivet i Vesterålen.   Foto: Hege Abrahamsen

Næringsliv

Som VOL tidligere har omtalt er et nytt museum på Sortland, kalt Gaia Vesterålen, under planlegging. Gjennom en avansert modell av Vesterålen skal de besøkende få lære om historien til Vesterålen og om dagens Vesterålen. Man vil også få presentert forskjellige visjoner for framtiden til regionen.