Er i dialog med Arbeidstilsynet om takhøyde: – Har tro på at vi finner en løsning

Restauranten og overnattingsstedet Kvitnes gård er i dialog med Arbeidstilsynet rundt problematikken med at taket er 20 centimeter for lavt. –Jeg har absolutt tro på at vi finner ei løsning, sier Halvar Ellingsen.

– Jeg kan ikke forestille meg noe annet enn at vi klarer å løyse dette sammen med Arbeidstilsynet, det skal vi få til, sier Halvar Ellingsen på Kvitnes gård.  Foto: Arkiv

Næringsliv

Han opplever stort engasjement fra folk etter at det ble kjent at Kvitnes gård risikerer å måtte stenge fordi taket er 20 centimeter for lavt.

Takhøyden i restauranten er 220 centimeter, mens Arbeidstilsynet krever at den gjennomsnittlige romhøyden er minst 240 centimeter.

Ellingsen og kollegene synes kravet er urimelig, men viser også til at Arbeidstilsynet gjør en viktig jobb.

– Vi er opptatt av at Arbeidstilsynet gjør en viktig jobb. Det er ikke vi som har tatt kontakt med media i denne saken, påpeker Ellingsen.

Han forteller det er gårdeier Helge Mørck som har hatt kontakten med Arbeidstilsynet via epost, i tillegg til byggeleder Asbjørn Haugdal.

Det var Bladet Vesterålen som omtalte saken først.

Kulturperle i Hadsel

Haugdal sier til NRK Nordland at han synes det er frustrerende at gården, som har fått stor anerkjennelse både lokalt og nasjonalt, risikerer å måtte stenge.

– Det første formannskapet som ble holdt i kommunen ble avholdt på Kvitnes gård. Det å ta vare på denne kulturperlen, har vært hovedpoenget for oss.

Haugdal forteller at det har vært et møysommelig arbeid å tilbakeføre gården til slik den så ut i 1850. Arbeidet har også vært gjennomført i nært samarbeid med kultur- og bevaringsmyndighetene.

– Dersom vi blir nødt til å jekke opp taket for å passe til regelverket, vil det være brudd på de retningslinjene vi har fått hos Statsforvalteren. For det andre vil det ødelegge bygget. Det vil ikke lenger være en gammel nordlandsgård, sier Haugdal.

Han jobber nå med å samle dokumentasjon for å imøtegå kravene fra Arbeidstilsynet i Nordland, og har sendt inn en klage på vedtaket.

– At Arbeidstilsynet skal være den som sparker beina unna en slik unik mulighet til å gjenreise denne kulturperlen, virker uforståelig. Det er ikke umulig å tilpasse et så gammelt hus ut ifra forskriftene. Det er også utenkelig å jekke opp huset. Her er vi helt avhengig av en dispensasjon, sier Haugdal til NRK.

– Galt å tilpasse seg dagens regelverk

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Kjell-Børge Freiberg, er fra Hennes. Han sier til VG at han har respekt for Arbeidstilsynet, men er uenig i deres konklusjon. Han mener at å tilpasse seg dagens regelverk, ville ødelagt attraksjonen fra 1800-tallet.

– Vi behandler krisepakker på løpende band med milliarder av kroner for å klare å holde folk i arbeid og bedrifter i gang. Da blir dette rett og slett totalt meningsløst, sier Freiberg til VG.

Ifølge seksjonsleder Tommy Pedersen i Arbeidstilsynet er det åpning for å akseptere enkelte avvik fra kravene. Han arbeider med byggesaker og opplyser til VG at søknaden ble behandlet i samsvar med hva de oppfattet som gjeldende regelverk.

– Søker har nå påklaget søknaden og gitt flere opplysninger. Vi vil vurdere de nye opplysningene og ta stilling til om det endrer noe, eller om saken skal sendes Direktoratet for arbeidstilsynet for klagebehandling, skriver Pedersen i en epost.

Han understreker samtidig at avslaget fra tilsynet er begrunnet i flere punkter enn bare takhøyden, og viser til mangler knyttet til inneklima og ventilasjon, samt tilgang på toaletter.

– Er i dialog

Halvar Ellingsen tror ikke at Michelin-drømmen vil bli felt av 20 centimeter for lite. At han risikerer å måtte stenge på grunn av for lav takhøyde, har skapt stort engasjement og han har fått mange reaksjoner.

– Vi sende inn klage, og da ble det fanget opp av media. De reaksjonene jeg har fått er positive. Folk bryr seg og vi har fått mye støtte og tips om andre restauranter som har det lavt under taket, sier mesterkokken som setter pris på engasjementet, noe som viser at folk er glade i gourmetrestauranten på Kvitnes.

– Arbeidstilsynet gjør en sjukt viktig jobb og de skal få gjøre jobben sin. Vi er ikke interessert i en «krig» med Arbeidstilsynet. Vi har brukt hele uka på å svare på mail og til media. Vi er litt seint på ballen, men er i dialog med Arbeidstilsynet og jeg tror denne saken kommer til å løse seg fint, sier han.

Optimistisk

Ellingsen har bare lyst til å bli ferdig med saken og heller bruke tid på å drive restaurant.

– Da kan vi bruke tida på det vi er gode på, og Arbeidstilsynet på det de kan, sier han.

Når det gjelder de andre forholdene Arbeidstilsynet hadde påpekt, at det var for varmt i oppvaskrommet og dårlig ventilert, samt adkomst til toalettene, er dette ting som er i ferd med å bli utbedret, ifølge Ellingsen.

– Vi liker at folk engasjerer seg i at vi skal fortsatt drive restaurant på Kvitnes. Det er ingenting vi har mer lyst til enn det, sier han.

Håpet er at restauranten skal få dispensasjon for de centimeterne som mangler.

– Vi tror og håper det kan løse seg ganske greit. Vi har ikke kommet oss gjennom det siste året for å bli stoppa av takhøyde. Vi løser denne saken på en eller annen måte sammen med Arbeidstilsynet, slår Halvar Ellingsen fast.