Vil etablere nytt oppdrettsanlegg i Eidsfjorden

Oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner AS har søkt om å få etablere en oppdrettslokalitet ved Hellfjordklubben i Eidsfjorden. Det er Nordland Fylkes Fiskarlag og Sortland Fiskarlag skeptiske til.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Gorm Kallestad / NTB

Næringsliv

Bø-selskapet Egil Kristoffersen & Sønner AS har søkt Nordland Fylkeskommune om å få etablere en ny akvakulturlokalitet for laks, ørret og regnbueørret i Hellfjordklubben i Sortland kommune. Selskapet har søkt om å få etablere en lokalitet med 3.120 tonn MTB (maksimal tillatt biomasse) i et anlegg med 12 merder med 15 og 20 meter dype nøter.