Steinsvik fikk ikke medhold i klage – må ut med 10.000 kroner i tvangsmulkt

I september fikk Steinsvik Hus & Entreprenør AS pålegg om å sikre mot sjøen ved Sjøparken boliger på Sortland. Da dette ikke ble gjort innen fristen fikk de tvangsmulkt på 10.000 kroner. Selskapet klaget, men det hjalp ikke.

Sortland kommune mener at Steinsvik Hus & Entreprenør AS ikke overholdt fristen når det gjaldt å bygge bryggene i tre, som vises på bildet.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Næringsliv

«Det ble gitt rikelig tid til å rette ulovligheten, og kommunen finner det derfor ikke rimelig å skulle nedsette eller frafalle tvangsmulkten», skriver kommunen i sin konklusjon.