Legger om driften og satser på gamle hardføre raser

Anna Vollebu (61) og Geir Amundsen (62) på Haukenes måtte gjøre et skifte for ikke å slite seg ut på intensiv gårdsdrift. Nå har de lagt om til utedrift med nordlandsku og gammelnorsk sau.

TAMME: Villsau-flokken av type gammelnorsk sau følger Anna og lyder sine navn. Hun mener det er en forutsetning for utedrift at dyrene er håndtamme. Alle foto: Liv-Karin Edvardsen 

Næringsliv

Geir hopper ut av gravemaskinen sin etter ei økt med opparbeiding av myra for å få mer eng ut av den. Slik han har holdt på i ti år nå. Anna koker grøt til lunsj på kjøkkenet i det trauste nordlandshuset deres, mens hun forteller hvordan de havnet her.