Negative til torskeoppdrett i Øksnes

Oppdrettsselskapet Øyfisk ønsker å etablere en lokalitet for oppdrett av torsk sør for Hjellsandøya i Børøyfjorden i Øksnes. Dette fraråder Fiskeridirektoratet. Berørte naboer stiller også mange spørsmål rundt etableringen.

Fiskeridirektoratet er negative til planer om torskeoppdrett ved Hjellsandøya i Øksnes. 

Næringsliv

Det Øyfisk konkret har søkt om, er dispensasjon fra kommunedelplan for etablering av akvakulturlokalitet for oppdrett av torsk ved Hjellsandøya i Øksnes. I søknad opplyses anlegget til å bestå av totalt åtte merder, hvor den flytende del av anlegget vil være på 75 x 600 meter. Det planlegges å ha første utsett av torskyngel i sjø tidlig i løpet av 2022.